Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2007, nr 6 Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2007
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Artykuły Piotr ZIEMBICKI: Perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza Bogumił SKOCZYŃSKI: Narzędzia informatyczne do zarządzania pracą Oddziału Gromadzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Grażyna STRAUS, Katarzyna WOLFF, Sebastian WIERNY: Czytelnictwo, zakup książek i wykorzystanie Internetu w Polsce w 2006 r. - komunikat z badań Z bibliotek Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie w całości skomputeryzowana! (Danuta BALCEROWICZ) Dokształcanie kadry bibliotecznej w PBP w Sieradzu (Janina ANDRYSZCZAK) "Rodzice i dzieci wobec mediów" (Stanisława NIEDZIELA) Sprawozdania i relacje Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 (Jadwiga SADOWSKA) Super Statuetka dla MBP w Jaśle (Małgorzata PIEKARSKA) Jubileusz Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej (Jan WOŁOSZ) Przegląd publikacji Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes (Adrian ULJASZ) Sygnały o nowych publikacjach (Lidia BĄKOWSKA) Pyłki (Andrzej KEMPA) Donos obywatelski Felieton o biedzie (Aleksander RADWAŃSKI) Wyjaśnienia prawne Czy biblioteka może mieć pełnomocnika? (Rafał GOLAT) Podwyższenie najniższych stawek wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarzy objętych Kartą Nauczyciela (Lucjan BILIŃSKI) Biblioteka otrzymująca osobowość prawną (Lucjan BILIŃSKI) Praktyka specjalistyczna a staż pracy (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Articles Piotr ZIEMBICKI: Perspectives for Development of Libraries Computer Infrastructure and a new Conception of one Librarian's Role Bogumił SKOCZYŃSKI: Computer Tools to Manage Acquisition Section Works at the University Library in Poznań Grażyna STRAUS, Katarzyna WOLFF, Sebastian WIERNY: Readership, Books Purchase and Use of Internet in Poland 2006 - state of art report From Libraries The District and Town Library in Wejherowo wholly Computerised! (Danuta BALCEROWICZ) I.ibrary Staff Training at the District Public Library in Sieradz (Janina ANDRYSZCZAK) "Parents and Children against Media" (Stanisława NIEDZIELA) Events and Reports The PLA Granted Adam Łysakowski Research Award for 2006 (Jadwiga SADOWSKA) A Honourable for the Town Public Library w Jasło (Małgorzata PIEKARSKA) Sixty-years of the Krosno Public Library (Jan WOŁOSZ) Review of Publications Informacja naukowa: rozwój, metody / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes. (Information science: development, methods, organisation) (Adrian ULJASZ) New Books Flash (Lidia BĄKOWSKA) Stardust (Andrzej KEMPA) Civil Denunciations Feature Article on Poverty (Aleksander RADWAŃSKI) Legal Explanations Can a Library have an Legal Agent? (Rafał GOLAT) Rise of Minimal Salaries for Librarians who Are Included in Teachers Charter (Lucjan BILIŃSKI) A Library that Acquires the Status of Legal Person (Lucjan BILIŃSKI) Specialist Practice against Work Experience (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell