Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 2009, nr 6 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści Obserwując realia (Jan WOŁOSZ) Listy List otwarty Jadwigi Sadowskiej do podsekretarza stanu w MKiDN Tomasza Merty Pismo dr Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej do redaktora naczelnego "Bibliotekarza" Odpowiedź Jana Wołosza, redaktora naczelnego "Bibliotekarza" dyrektorowi Biblioteki Narodowej dr Tomaszowi Makowskiemu Do redaktora "Bibliotekarza" Barbara Szczepańska Artykuły Jan CIECHORSKI: Status prawny dyrektora biblioteki publicznej - wybrane zagadnienia Agnieszka FRANKOWSKA: Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego Bolesław HOWORKA: Stowarzyszenia bibliotek Anna CISLO, Danuta STANULEWICZ: Architektura i funkcjonalność nowego gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego Anna NOSEK: Tydzień Książki Dziecięcej w bibliotekach angielskich Sprawozdania i relacje Światowy Dzień Książki 2009 (Jan WOŁOSZ) Inauguracja Programu Rozwoju Bibliotek (Jan WOŁOSZ) Przegląd publikacji Marzena Kowalczuk: Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku (Jan GOSIEWSKI) Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena PRZYBYSZ) Sygnały o nowych publikacjach (Marzena PRZYBYSZ) Z żałobnej karty Wspomnienie o Danucie Gostyńskiej (26.02. 1908 - 27.03.1989) (Barbara JANCZAK) Pyłki (Andrzej KEMPA) Prawo biblioteczne Zakres pojęcia biblioteki publicznej (Rafał GOLA T) Powrót do interpretacji statutu biblioteki (Lucjan BILIŃSKI) Szczegółowe kwalifikacje wymagane od bibliotekarzy resortu edukacji narodowej (Lucjan BILIŃSKI) Zabytkowe zbiory Biblioteki Elbląskiej w Narodowym Zasobie Bibliotecznym (Lucjan BILIŃSKI) Aktualia (Jacek WOJCIECHOWSKI) W kilku słowach Watching Realities (Jan WOŁOSZ) Letters Ms Jadwiga Sadowska's Open Letter to Tomasz Merta - Undersecretary of State in the Ministry of Culture and Cultural Heritage A Letter From Tomasz Makowski. PhD. the Head of the National Library to Editor-in-Chief of "Bibliotekarz" Editor-in-Chief Reply to Letter from the Head of the National Library To Editor-in-Chief of "Bibliotekarz" Barbara Szczepańska Articles Jan CIECHORSKI: Legal Status of a Head a Public Library - Selected Issues Agnieszka FRANKOWSKA: A Role of Librarians in Shaping the Information Society Bolesław HOWORKA: Libraries Associations Anna CISLO, Danuta STANULEWICZ: Architecture and Functionality of the New Building of the Main Library of the University of Gdańsk Anna NOSEK: The Week of a Children's Book in British Libraries Events and Reports World Book Day 2009 (Jan WOŁOSZ) An Inauguration of the Program me for the Libraries Development (Jan WOŁOSZ) Review of Publications Marzena Kowalczuk: Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku (Public Libraries in the Podlasie Region in 18th-20th Century (Jan GOSIEWSKI) From the PLA Publishing House (Marzena PRZYBYSZ) New Books Flash (Marzena PRZYBYSZ) Obituary Posthumous Tribute to Danuta Gostyńska (26.02. 1908 - 27.03.1989) (Barbara JANCZAK) Stardust (Andrzej KEMPA) Library Law Meaning of Concept “Public Library” (Rafał GOLAT) An Return to Interpretation of One Library Statute (Lucjan BILIŃSKI) Detailed Qualifications that are Demanded from: Librarians who Work in the Education Domain (Lucjan BILIŃSKI) Historic Collections of the Library in Elblag in the National Reserve of Library Collection (Lucjan BILIŃSKI) Current Events (Jacek WOJCIECHOWSKI) In a Nutshell