Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarz 1994, nr 10 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Wołosz, Jan, red.
Data wydania: 1994
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Artykuły 3 Zbigniew ŻMIGRODZKI: Literatura nieobecna 3 Bolesław HOWORKA, Jerzy MAJ: Wokół projektu ustawy o bibliotekach Jacek WOJCIECHOWSKI: Strukturalne modyfikacje 8 Elżbieta MARECKA: Zakładowe biblioteki beletrystyczne 11 Artur JAZDON: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w 75-lecie istnienia 13 Krystyna DRÓŻDŻ, Ewa KRY SIAK: System DIALOG 17 Z kraju 21 Komputery w bibliotekach - Polska '94 (Jan WOŁOSZ) 21 Raport o stratach bibliotek polskich w czasie II wojny światowej (Andrzej JOPKIEWICZ) 23 Tydzień niemiecki w IBIN UW (Jacek PUCHALSKI) 23 Z Warszawy i regionu 25 Międzynarodowy Konkurs Graficzny na ekslibrisy o tematyce Powstania Warszawskiego im. Tadeusza Cieślewskiego-Syna w Bibliotece Publicznej mst. Warszawy-Bibliotece Głównej (Jolanta BLASZCZYK) 2S Doniesienia 27 Przegląd piśmiennictwa 28 Zybert Elżbieta Barbara: Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce (Tomasz KĘDZIORA) 28 Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (Jan DĄBROWSKI) 29 Sygnalyonowych publikacjach (Ewa MAHRBURG) 30 Strachy na Lachy 31 Navigare non necesse est? (Jerzy MAJ) 31 Pyłki (Andrzej KEMPA) 32 Przepisy prawne (TeZar) 34 CONTENTS Articles3 Zbigniew ŻMIGRODZKl: The Literature Absent 3 Bolesław HOWORKA, Jerzy MAJ: Around the Draft Act on Libraries S Jacek WOJCIECHOWSKI: Structural Modifications 8 Elżbieta MARECKA: Libraries of Fiction at Institutions and Enterprises 11 Artur JAZDON: The University Library in Poznań at its 75th Anniversary 13 Krystyna DRÓŻDŻ, Ewa KRYSIAK: The DIALOG System 17 Domestic News 21 Computers in Libraries - Poland '94 (Jan WOŁOSZ) 21 Report on Losses in Polish Libraries in World War II (Andrzej JOPKIEWICZ) 23 The German Week at the Institute of Library and Information Science, University of Warsaw (Jacek PUCHALSKI) 23 Warsawand Regional News 25 The International Graphic Art Competition for Bookplates on the Warsaw Uprising (Jolanta BLASZCZYK) 25 Reported News 27 Review of Literature 28 Zybert Elżbieta Barbara: The Programme and Organizational Concept for Educational Information (Tomasz KĘDZIORA) 28 Old Prints of the Main Library of the Papal Teological and Metropolitan Faculty at the Higher Seminary in Wrocław (Jan DĄBROWSKI) 29 Signals of New Publications (Ewa MAHRBURG) 30 Empty Threats 31 Navigare non necesse est? (Jerzy MAJ) 31 Stardust (Andrzej KEMPA) 32 Legal Regulations (TeZar) 34