Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2002, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2002
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły MARIANNA CZAPNIK: Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych i udział w nim Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie AGNIESZKA GRĘDZIK: Polskie biblioteki i księgozbiory na Białorusi ELŻBIETA MALINOWSKA, ANNA ŁUKASIK: Przesłanki i organizacja systemu informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ANNA WALCZAK: Nowy gmach Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze Doniesienia. Komunikaty 69. Konferencja Ogólna i Sesja Rady Głównej IFLA (Berlin, 1-9 sierpnia 2003) Działalność informacyjna Biblioteki Międzynarodowej Organizacji Pracy (Barbara Szczepanowska) Sprawozdania Konferencja „Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych" (Poznań, 13-15 listopada 2002 r.) (Krystyna Jazdon) IV Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich. Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego (Szczecin, 12-13 września 2002 r.) (Maria Kocójowa) Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Historia druku Jan Pirożyński: Johannes Gutenberg i początki ery druku. Warszawa 2002 (Barbara Bieńkowska) Etyka bibliotekarska Diana Kokina, Baiba Sporane: Bibliotekara etika. Riga 2002 (Janina Kosman) Kultura książki Janusz Dunin: Moja Łódź pełna książek - o kulturze książki ze źródeł i wspomnień. Łódź 2002 (Andrzej Kempa) Historia księgozbiorów domowych Józef Szocki: Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej (1772-1918). Kraków 2001 (Andrzej Kempa) Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Z prac Biblioteki PAN w Warszawie Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 2002 r. (Halina Kozicka-Boguniowska) Z Żałobnej karty Wojciech Jankowerny (1936-2002) (Hanna Makowska, Jakobina Kowalczyk) Małgorzata Kłossowska (1941 -2002) (Jolanta Gawron, Hanna Przybylik) Kronika krajowa Kronika zagraniczna Wydawnictwa otrzymane Autorzy Roczny spis treści 2002 R. 70 (zest. Krystyna Bełkowska) Articles MARIANNA CZAPNIK: Warsaw University Library in the Consortium of European Scientific Libraries (Summary - s. 302) AGNIESZKA GRĘDZIK: Polish libraries and book collections in Byelorussia (Summary - s. 316) ELŻBIETA MALINOWSKA, ANNA ŁUKASIK: Organization of an information system for small and medium businesses in Poland (Summary - s. 330) ANNA WALCZAK: New site of the Royal Library in Copenhagen (Summary - s. 337) Communication 69th IFLA Council and General Conference (Berlin, August 1-9, 2003) Information activities at the International Labor Organization Library (Barbara Szczepanowska) Reports “Current state and needs of Polish university libraries" conference (Poznań, November 13-15, 2002) (Krystyna Jazdon) 4th Convention of Polish Archivists. Archives and archivists in the information society (Szczecin, September 12-13, 2002) [Maria Kocójowa) Reviews Activities of the Library of the Polish Academy of Sciences in Warsaw Obituary News from the country News from abroad Publications received Contributors