Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : języki informacyjne, systemy informacyjne, informatologia,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2001
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Jan Wołosz - DOSTĘP DO INFORMACJI A ROLA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH Bożenna Bojar - ZWIĄZKI TEORII JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH Z JĘZYKOZNAWSTWEM Barbara Sosińska-Kalata - JĘZYK INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY JAKO NARZĘDZIE ORGANIZACJI WIEDZY Stanisława Kurek-Kokocińska - SPOŁECZEŃSTWO BIBLIOTECZNE JAKO SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Wiesław Babik - EKOLOGIA INFORMACJI Maria Próchnicka - INTERFEJSY DIALOGOWE DO SYSTEMÓW WYSZUKIWANIA INFORMACJI Jacek Tomaszczyk - METODY OCENIANIA INTERFEJSÓW UŻYTKOWNIKA Barbara Szczepanowska - BAZA DANYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH - PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE ALEPH Aniela Pasek - DOKUMENTACJA DOROBKU NAUKOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU II. RECENZJE I OMÓWIENIA INTERFEJS UŻYTKOWNIKA W BAZACH DANYCH NA DYSKACH OPTYCZNYCH CD-ROM - Jacek Tomaszczyk OCENA POTRZEB INFORMACYJNYCH W DOBIE INTERNETU - Maria Próchnicka JĘZYKI INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZE A TEORIA I PRAKTYKA TERMINOLOGII LOGOPEDYCZNEJ - Wiesław Babik III. KRONIKA INFORMACJA-WIEDZA-GOSPODARKA. VI KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ, KATOWICE wrzesień 2001 r. - Wiesław Babik SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2000/2001 - Robert Brzóska I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Jan Wołosz - THE ACCESS TO THE INFORMATION AND THE ROLE OF THE POLISH LIBRARIAN'S ASSOCIATION Bożenna Bojar - CONNECTIONS BETWEEN THE THEORY OF THE INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES AND LINGUISTICS Barbara Sosińska-Kalata - INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGE AS TOOL FOR THE KNOWLEDGE ORGANISATION Stanisława Kurek-Kokocińska - LIBRARY SOCIETY AS THE INFORMATION SOCIETY Wiesław Babik - INFORMATION ECOLOGY Maria Próchnicka - DIALOGUE INTERFACE FOR INFORMATION RETRIEVAL SYSTEMS Jacek Tomaszczyk - METHODS OF THE USER INTERFACE EVALUATION Barbara Szczepanowska - ELECTRONIC DOCUMENTS DATABASE - THE EXAMPLE OF SOUJTION IMPLEMENTED IN ALEPH SYSTEM Aniela Pasek - DOCUMENTATION OF THE RESEARCH OUTPUT OF THE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN WROCŁAW II. REVIEWS USER'S INTERFACE IN DATA BASES ON CD ROM'S - Jacek Tomaszczyk ASSESSING INFORMATION NEEDS FOR THE INTERNET AGE - Maria Próchnicka INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES AND THEORY AND PRACTICE OF LOGOPEDICS TERMINOLOGY - Wiesław Babik III. CHRONICLES INFORMATION - KNOWLEDGE - ECONOMY. VI NATIONAL FORUM OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY INFORMATION, KATOWICE, September 2001 - Wiesław Babik REPORT FROM THE ACTMTIES OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES, WARSAW UNIVERSITY - ACADEMIC YEAR 2000/2001 - Robert Brzóska