Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1997, z.2/3 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 1997
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

BOLESŁAW HOWORKA: Prawo autorskie. Konwencja berneńska i polska ustawa 175 JOANNA TOMASIK-BECK: Nowe terminy informacji naukowej 189 ANNA MACHALSKA-GARBACZ: Nasza przyszłość: biblioteka elektroniczna czy biblioteka cyfrowa? 203 MIROSŁAW GÓRNY, ARTUR JAZDON: Zasób dokumentów drukowanych polskich bibliotek naukowych i jego wykorzystanie w latach 1991-1994 211 DARIUSZ ANASZKO: Rozwój i organizacja rynku wideo w Polsce 225 BARBARA BIEŃKOWSKA: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne 241 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Polskie Towarzystwo Czytelnicze (w poszukiwaniu drogowskazów) 249 ELŻBIETA STĘPIEŃ: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej 257 Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji IAML w Perugii A-6 września 1996 r.) (Barbara Zakrzew- slca-Nikoporczyk) 261 Współczesna biblioteka muzyczna - jej zbiory i problemy. Polsko-niemieckie seminarium naukowych bibliotek muzycznych (Poznań, 30-31 maja 1997 r.) (Maria Prokopowicz) 263 IX Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych (Warszawa, 23-25 września 1996r.) (Maria Prokopowicz) 267 "Historyczne księgozbiory Cieszyna na tle śląskim". Konferencja Naukowa Książnicy Cieszyńskiej (Cieszyn, 28-30 października 1996r.) (Ewa Mrowiec) 269 Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Das Polnische Buchwesen: bibliographische Einfuhrung. Frankfurt am Main 1994 (Joanna Kopacz) 275 Jadwiga Kołodziejska: Za drzwiami bibliotek. Warszawa 1996 (Jacek Wojciechowski) 276 Elżbieta Słodkowska: Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa 1996 (Marian Ptaszyk) 279 Dziennik wypożyczeń Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Biicher und ihre Leser in Wilna am Anfang des 19 Jahrhunderst. "Journal der Ausleihungen der Biicher aus der Bibliothek der Wilnaer Universitat" 1805-1816. Frankfurt am Main 1996 (Joanna Kopacz) 281 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 282 Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SBP za okres 16 maja 1993 - 14 czerwca 1997 r. (Janina Jagielska, Ewa Stachowska-Musiał) 287 Sprawozdanie z działalności sekcji, komisji i zespołów problemowych ZG SBP w kadencji 1993-1997 (Marian Skomro) 300 Sprawozdanie z działalności okręgów SBP w kadencji 1993-1996 (Andrzej Kempa) 306 Z żałobnej karty: Janusz Dembski 1929-1997) (Kazimierz Ewicz) 313 Z żałobnej karty: Stanisław Badoń 1926-1997) (Halina Ganińska) 315 Kronika krajowa 319 Kronika zagraniczna 321 Wydawnictwa otrzymane 324 Autorzy 325 BOLESŁAW HOWORKA: An intellectual property law: Bern convention and Polish legislation (Summary - 188) 175 JOANNA TOMASIK-BECK: Information science new terms (Summary - s. 202) 189 ANNA MACHALSKA-GARBACZ: Our future: electronic library or digital library (Summary - s. 210) 203 MIROSŁAW GÓRNY, ARTUR JAZDON: Printed documents resources in Polish research libraries and their use in 1991-1994 (Summary - s. 216) 211 DARIUSZ ANASZKO: Video market development and organization in Poland (Summary - s. 239) 225 BARBARA BIEŃKOWSKA: Polish Bibliological Association (Summary - s. 247) 241 JADWIGA KOŁODZIEJSKA: Polish Readers' Association (in search for directions (Summary - s. 255) 249 ELŻBIETA STĘPIEŃ: Polish Association for Scientific Information (Summary - s.260) 257 International Association of Musie Libraries, Archives and Doeumentation Centers (IAML) Conference (Perugia, September 1-6, 1996) (Barbara Zakrzewska-Nikoporczyk) 261 Contemporary musie library - resources and problems. Polish-German musie research libraries seminar (Poznań, May 30-31, 1997) (Maria Prokopowicz) 263 9th Musie Librarians' National Conference (Warsaw, September 23-25, 1996) (Maria Prokopowicz) 267 "Historical collections in Cieszyn as a part of Silesia". Research Conference in Cieszyn Library (Cieszyn, October 30, 1996) (Ewa Mrowieć) 269 CONTENTS 173 Review 275 News of the Polish Library Association 287 Obituary 313 News from the country 319 News from abroad 321 Publications received 324 Contributors 325