Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2001, z.4 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 2001
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Na Dziewięćdziesięciolecie Urodzin dra Henryka Sawoniaka 307 HENRYK SAWONIAK: Autobibliografia 308 Artykuły LUCJAN BILIŃSKI: Stan bibliotek publicznych i ich finansowanie na tle innych instytucji kultury 320 JANUSZ DUNIN, IGOR KLUCZNY: Biblioteki naukowe wobec cenzury 329 EWA GŁOWACKA: Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych 347 Sprawozdania XIX Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji (LAML) (Perigueux, 8-13 lipca 2001) [Stanisław Hrabia] 357 X Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych (Katowice, 24-26 września 2001 r.) (Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Piotr Maculewicz) 361 30. Konferencja ABDOS „Współpraca międzynarodowa w nowym tysiącleciu" (Toruń 4-7 czerwca 2001 r.) (Zbigniew Żmigrodzki) 363 91. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich „Biblioteki - portalami wiedzy globalnej" (Bielefeld, 2-5 kwietnia 2001 r.) (Zbigniew Żmigrodzki) 365 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Bibliografia stosunków polsko-niemieckich Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998. Wiesbaden 2000 (Barbara Bieńkowska) 369 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 372 Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 376 Z Życia SBP Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa-Miedzeszyn, 8-10.06.2001 r.) Przemówienie Stanisława Czajki na Zjeździe Delegatów SBP wygłoszone 9 czerwca 2001 r. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za okres od 15.06.1997 do 9.06.2001 r. (Maria Bochan) 385 Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego za okres od 14.06.1997 do 8.06.2001 r. (Janina Cygańska) 390 Sprawozdanie Skarbnika za lata 1997-2001 (Andrzej Jopkiewicz) 391 Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 393 Nowe władze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2001-2005 398 Po ataku terrorystycznym na USA 398 Nowa inicjatywa SBP 401 Działania interwencyjne SBP 403 Z żałobnej karty Helena Wiąckówna (1921-2001) (Jerzy Starnawski) 407 Krystyna Gieda (1948-2001) (Anna Hołyk, Alicja Szoszew) 409 Kronika krajowa 413 Kronika zagraniczna 420 Wydawnictwa otrzymane 425 Autorzy 426 Roczny spis treści 2001 R. 69 (Zest. Krystyna Bełkowska) On Ninetieth Anniversary of Doctor Henryk Sawoniak 307 HENRYK SAWONIAK: Autobibliography 308 Articles LUCJAN BILIŃSKI: Public libraries and their financing in comparison with other cultural institutions (Summary - s. 328) 320 JANUSZ DUNIN, IGOR KLUCZNY: Scientific libraries facing censorship (Summary - s. 346) 329 EWA GŁOWACKA: Library marketing and Total Quality Management in libraries (Summary - s. 355) 347 Reports 19th Congress of the International Association of Musie Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML) (Perigueux, July 8-13, 2001) (Stanisław Hrabia) 357 10th Polish Musie Librarians Conference (Katowice, September 24-26, 2001) (Elżbieta Jasińska-Jędrosz, Piotr Maculewicz) 361 30th ABDOS Conference "International Cooperation in the New Millenium" (Toruń, June 4-7, 2001) (Zbigniew Żmigrodzki) 91th Congress of German Librarians "Libraries as Global Knowledge Portals" (Bielefeld, April 2-5, 2001) (Zbigniew Żmigrodzki) 365 Reviews 369 News from Polish Library Association 381 Obituary 407 News from the country 413 News from abroad 420 Publications received 425 Contributors 426