Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (5)

książka
Bibliotekarstwo powszechne. Cz.2 : Księgozbiór biblioteczny : praca zbiorowa / pod red.Ewy Pawlikowskiej / [współred.: Władysława Borkowska, Jadwiga Czarnecka]
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Pawlikowska, Ewa (1913-1992). Red. Czarnecka, Jadwiga (1914-2008). Red. Borkowska, Władysława (1902-1994). Red.


Zobacz szczegóły...
książka
książka
Kto miłuje księgi... : antologia tekstów o książce / zebrał i oprac. Marceli Poznański ; [wstęp S. P. Koczorowski].
Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Koczorowski, Stanisław Piotr (1888-1958). Przedm. Poznański, Marceli (1893-1956). Oprac.


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"