Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (23)

czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1972, z. 1
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 2
Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Leski, Kazimierz. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1972, z. 2
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 1
Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Leski, Kazimierz. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1972, z. 3-4
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red.


Zobacz szczegóły...
Poradnik Bibliotekarza 1972, nr 3

Łukaszewska, Romana. Red.

 

Zobacz szczegóły...

Poradnik Bibliotekarza 1972, nr 4

Łukaszewska, Romana. Red.

 

Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"