Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (4)

czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1977, z. 1
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1977, z. 2
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dembowska, Maria. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1977, z. 4
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1977, z. 3
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Dembowska, Maria. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"