Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (37)

czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995, nr 1-2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1995, z.1
Warszawa

Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1995, z.3/4
Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1995, z.2
Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red., Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Bibliotekarz 1995, nr 10
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy
Wołosz, Jan, red.
Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1995, nr 10
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wasilewska, Władysława. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Bibliotekarz 1995, nr 6
Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wołosz, Jan, red.
Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1995, nr 11-12
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wasilewska, Władysława. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1995, nr 5
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wasilewska, Władysława. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Bibliotekarz 1995, nr 1
Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wołosz, Jan, red.
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"