Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (14)

książka
Organizatorzy i inspiratorzy
Warszawa Wydaw. SBP
Danuta Ostaszewska, Wiesława Żukowska Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka
Próby zastosowania marketingu w bibliotekach : praca zbiorowa
Wydawnictwo SBP Warszawa
Cybulski, Radosław. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"