Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (38)

czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1998, z.2/3
Warszawa

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2
Warszawa, Wydawnictwo SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1998, z.4
Warszawa

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1998, z.1
Warszawa

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1
Warszawa, Wydawnictwo SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1998, nr 3
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wasilewska, Władysława. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1998, nr 1
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wasilewska, Władysława. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Poradnik Bibliotekarza 1998, nr 12
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Chruścińska, Jadwiga


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Bibliotekarz 1998, nr 7-8
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy
Wołosz, Jan, red.
Zobacz szczegóły...
czasopismo
Bibliotekarz 1998, nr 12
Biblioteka Publiczna m.s. Warszawy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wołosz, Jan, red.
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"