Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (14)

książka
Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy
Wydaw. SBP Warszawa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka
Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego
Wydaw. SBP Warszawa
Władysława Wasilewska Barbara Białkowska Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka
Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa
Wydaw. SBP Warszawa
Zybert, Elżbieta Barbara. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka
Ewidencja materiałów bibliotecznych : prawne regulacje
Wydaw. SBP Warszawa
Biliński, Lucjan. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"