Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (12)

książka
Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz]
Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stołecznego Bibliotekarzy Polskich Lenartowicz, Maria. Red.


Zobacz szczegóły...
Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa

pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"