Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (91)

czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2
Warszawa, Wydawnictwo SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1
Warszawa, Wydawnictwo SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1997, nr 1
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1996, nr 1
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1995, nr 1-2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1994, nr 1-2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 2
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1993, nr 1
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Bojar, Bożenna. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"