Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (91)

czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1977, nr 1
Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 2
Warszawa, Ośrodek Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1976, nr 1
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 1
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1975, nr 2
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 1
Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1974, nr 2
Ośrodek Informacji Naukowej PAN, Warszawa

Ługowski, Bronisław. Red., Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 2
Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1973, nr 1
Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Ługowski, Bronisław. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 1972, nr 2
Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN

Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej, Leski, Kazimierz. Red.


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"