Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (253)

książka
Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 : praca zbiorowa / pod red.Andrzeja Kempy
Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Kempa, Andrzej (1936-2009). Red.


Zobacz szczegóły...
książka
Bibliografia: metodyka i organizacja
Wydaw. SBP, Warszawa
Gondek, Elżbieta, Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ). Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"