Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (253)

książka
W kręgu nauki i bibliotek
Wydaw. SBP Warszawa
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
książka
Z książką do ludzi
Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Pawlikowska, Ewa. Red.
Zobacz szczegóły...
książka
Biblioteka muzyczna 1985-1986 = Music library 1985-1986 / [przew. Andrzej Spóz]
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Muzycznych. Polska Grupa Narodowa IAML


Zobacz szczegóły...
książka
ksiązka
Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji / Elżbieta Barbara Zybert
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zybert, Elżbieta Barbara. Red.


Zobacz szczegóły...
książka


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"