Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (253)

książka
Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Jopkiewicz, Andrzej. Red Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zobacz szczegóły...
ksiązka
książka
Podstawy budowy tezaurusa : poradnik / Jadwiga Woźniak-Kasperek
Wydaw. SBP Warszawa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Gonet, Krzysztof. Przedm. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
Zobacz szczegóły...
książka
Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi / [red. t. Jadwiga Sadowska]
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sadowska, Jadwiga. Red.


Zobacz szczegóły...
książka
UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty
Wydaw. SBP, Warszawa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"