Artykuły premium

[Zapowiedź] „Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich”Tematyka książki jest bardzo aktualna – odnosi się bowiem do funkcjonowania repozytoriów cyfrowych, których istnienie i rozwój w Polsce jest jeszcze bardzo krótki. Biorąc pod uwagę stan badań więcej
[Przedsprzedaż] - Z tą publikacją bez trudu opracujecie estetyczne publikacje naukowe. więcej
[Zapowiedź] - Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XX wieku. więcej
    
    
Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993–2012) (Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993–2012))Victoria Frâncu, Tabita Popescu więcej
    
    
Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website (Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego)Andrius Šuminas, Arūnas Gudinavičius więcej
    
    
Information Behavior within the Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? Researching the Information Needs of Academics: the Case Study of the Faculty of History of the University of Warsaw (Zachowania informacyjne w humanistyce: wyszukiwanie czy przeglądanie, kompletność czy dokładność? Badanie potrzeb informacyjnych naukowców: przypadek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego)Anna Mierzecka więcej
    
    
Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie (Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet)Arkadiusz Pulikowski więcej
    
    
Wzmocnione publikacje: nowy model wsparcia komunikacji naukowej (Enhanced Publications: a New Model of Supporting Scholarly Communication)Edyta Kędzierska więcej
    
    
Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji (Linguistic Aspects of Polish Academic Policy. Between Locality and Globalization of Information)Piotr Nowak więcej
    
    
Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym (Methods of Semiotic Struggle in the Information Society)Łukasz Iwasiński więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP