Czasopisma SBP

Poradnik Bibliotekarza 7-8/2019         30.07.2019
Poradnik Bibliotekarza 7-8/2019W wakacyjnym numerze Poradnika Bibliotekarza zaprezentowano działalność bibliotek na rzecz szeroko pojętego środowiska. więcej
Bibliotekarz 10.08.2011
BibliotekarzPeriodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1929 r. Jest wydawane przez SBP i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego więcej
Bibliotekarz 10/2019Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem "Bibliotekarza" więcej
Bibliotekarz 6/2019         13.06.2019
Bibliotekarz 6/2019Zapraszamy do zapoznania się z nowym, czerwcowym numerem "Bibliotekarza", w którym znajdziemy m.in. więcej
Bibliotekarz 7/8 2019         23.07.2019
Bibliotekarz 7/8 2019Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma "Bibliotekarz, w którym prezentujemy artykuły dotyczące różnych kierunków działalności bibliotek publicznych i naukowych oraz związanych z nimi projektów. więcej
Bibliotekarz 9/2019         23.08.2019
Bibliotekarz 9/2019We wrześniowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy teksty omawiające wyniki badań empirycznych oraz wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim okresie w bibliotekach publicznych i naukowych. więcej
Call for papers - do tematycznego numeru ZIN-u Redakcja czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne zaprasza do przesyłania artykułów badawczych i przeglądowych więcej
Co znajdziemy w nowym numerze Czym mogą stać się biblioteki we współczesnym świecie, jak funkcjonują w nowej rzeczywistości czytelnicy i jakie są dobre wzorce promowania czytelnictwa? więcej
Do poczytania w lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza”W najnowszym numerze "Bibliotekarza" rezentujemy spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, a także z Bibliotekarzem Roku - Pawłem Dobrzeleckim więcej
Lutowy numer Bibliotekarza 2/2019         31.01.2019
Lutowy numer Bibliotekarza 2/2019Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Bibliotekarza! więcej
Marcowy numer Bibliotekarza 3/2019         06.03.2019
Marcowy numer Bibliotekarza 3/2019Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Bibliotekarza 3/2019 więcej
Poradnik BibliotekarzaCzasopismo instruktażowo-metodyczne, o charakterze popularnym. Adresowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji biblioteki, jej działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi. Ukazuje się od 1949 r. Kilka razy w roku ukazują się dodatki metodyczne (wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie). W 2010 r. ukażą się również wkładki tematyczne dotyczące nowych mediów oraz bibliotek dla młodzieży. Od jesieni 2008 r. czasopismo ma własną stronę internetową www.poradnikbibliotekarza. pl Posiada własne logo i jest często patronem medialnym konferencji zawodowych i targów książki. Od 2008 r. zawartość treściowa roczników 1999-2007 czasopisma jest dostępna online pod adresem: http://kpcb.umk.pl/dlibra/publication?id= 19243 Świat Książki Dziecięcej – miesięczny dodatek do czasopisma „Poradnik Bibliotekarza”. Ukazuje się od lutego 2007 roku, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”. Kolorowa wkładka o objętości 8-12 stron jest poświęcona popularyzacji problemów książki, literatury, przemianom bibliotekarstwa dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu czytelnictwa dla tej kategorii odbiorców. Zawiera artykuły problemowe, wywiady z twórcami książki dla młodego czytelnika, bibliotekarzami, omówienia rynku wydawniczego, recenzje nowości wydawniczych, przykłady inicjacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach w Polsce i na świecie. więcej
Poradnik Bibliotekarza 6/2019         13.06.2019
Poradnik Bibliotekarza 6/2019Zapraszamy do lektury nowego, czerwcowego numeru "Poradnika Bibliotekarza", który warto rozpocząć od felietonu Olgi Nowickiej dotyczącego sytuacji finansowej bibliotekarzy. Wymagane kompetencje są wysokie, a zarobki marne. Nic nie słychać o ich podniesieniu. Co w tej sytuacji mają robić bibliotekarze, którzy i tak pracują coraz więcej. więcej
Przegląd BibliotecznyNajstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest cytowana m.in. w „Library and Information Science Abstracts”. Ukazuje się od 1927 r. Jeden z najlepszych periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa w Europie. Zapewnia możliwość publikacji i wymiany poglądów całemu środowisku bibliotekarskiemu oraz ludziom nauki związanym z naszym zawodem. Świadectwem wysokiego poziomu tego pisma jest decyzja z 2007 r. ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umieszczeniu tytułu na liście czasopism punktowanych i przyznanie najwyższej punktacji (9 pkt.) w grupie polskich czasopism naukowych więcej
Przegląd Biblioteczny 2/2018Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Przeglądu Bibliotecznego 2/2018 więcej
Przegląd biblioteczny 2/2019         23.07.2019
Przegląd biblioteczny 2/2019Przegląd Biblioteczny 2/2019 jest już dostępny w naszej ofercie. Zapraszamy do składania zamówień. więcej
W nowym numerze Spojrzenie na działalność bibliotek, relacje z Tygodnia Bibliotek w lokalnych ośrodkach, wywiady, artykuły i recenzje - to wszystko znajdziemy w lipcowo-sierpniowym numerze "Poradnika bibliotekarza". więcej
Wrześniowy numer Bibliotekarza 9/2018Zapraszamy lektury najnowszego numeru "Bibliotekarza" więcej
Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia InformacyjnePółrocznik, czasopismo naukowe, w którym publikowane są artykuły omawiające teoretyczne i praktyczne aspekty informacji naukowej. Zawiera również recenzje książek, sprawozdania z konferencji, warsztatów i seminariów poświęconych zagadnieniom informacji naukowej. W 2007 r. czasopismo zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy numer jest recenzowany, zawartość czasopisma jest dokumentowana na portalu SBP, w „Library and Information Science Abstracts” oraz w „Knowledge Organization”. Od 1994 czasopismo jest wydawane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (do 1997 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) więcej
ZIN 1/2019 - wkrótce w sprzedaży         30.07.2019
ZIN 1/2019 - wkrótce w sprzedażyNa portalu sbp.pl są już dostępne abstrakty z najnowszego numeru więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP