O wydawnictwie

Wydawnictwo SBP jest największą oficyną środowiska bibliotekarskiego w Polsce, której tradycje wydawnicze liczą ponad 95 lat. Publikujemy książki i czasopisma zawodowe z zakresu szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej - służące kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy. Autorami książek są pracownicy naukowi uczelni, specjaliści z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz bibliotekarze-praktycy.

Wydajemy w seriach, z których najwcześniejsza jest „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” w ramach której opublikowaliśmy 148 tytułów! Jest to najdłuższa seria poświęcona bibliotekarstwu i informacji naukowej jaką kiedykolwiek wydano w Polsce. Ponadto publikujemy efekty seminariów i konferencji w serii „Propozycje i Materiały”. Sprawom czysto warsztatowym poświęcona jest seria „Formaty-Kartoteki” (FOKA), a ocalenia pamięci po dokonaniach wybitnych bibliotekarzy poświęcona jest seria „Bibliotekarzy polscy we wspomnieniach współczesnych”. Nasi czytelnicy mają swoją „Biblioteczkę Poradnika Bibliotekarza”, w której publikujemy głównie niezbędne poradniki. Seria „Biblioteki – Dzieci – Młodzież” poświęcona jest problemom rozbudzenia kreatywności czytelniczej młodego pokolenia.

Uruchomiliśmy również w 2013 r. nową serię wydawniczą „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”, która powstała we współpracy z Pracownią Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży działającą na Wydziale Polonistyki UW i ma charakter naukowy. Seria ma za zadanie upowszechniać wiedzę z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży poprzez prezentację najnowszych prac na ten temat oraz odpowiadać na potrzeby środowisk: akademickiego, bibliotekarskiego, nauczycielskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Seria ta spotkała się z bardzo życzliwym odbiorem Czytelników.

Oprócz książek aktualnie dostępnych, polecamy Państwu pozycje, które niebawem ukażą się na rynku. Przy ich doborze staraliśmy się uwzględnić potrzeby zgłaszane przez bibliotekarzy oraz opinie Rady Programowej Wydawnictwa SBP. Na szczególną uwagę zasługują czasopisma SBP, o ustalonej już renomie, prezentujące aktualne problemy bibliotekarstwa w kraju i na świecie, inicjatywy środowiska na rzecz promocji czytelnictwa i umocnienia rangi zawodu bibliotekarza. Zapraszam do wnikliwej lektury naszej oferty.

Czytelnictwo naszych czasopism i książek fachowych umożliwia uzyskanie rzetelnej wiedzy z teorii i praktyki bibliotekarskiej, jest warunkiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Rada Programowa Wydawnictwa SBP (kadencja 2013-2017)

 • Danuta Brzezińska
 • Maria Burchard
 • Jadwiga Chruścińska
 • dr Stanisław Czajka
 • Janina Jagielska
 • dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina (przewodniczący)
 • Janusz Nowicki (sekretarz)
 • prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
 • prof. dr hab. Bogumiła Staniów
 • Elżbieta Stefańczyk
 • prof. dr hab. Jacek Wojciechowski
 • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP