Plany Wydawnicze

I kwartał 2018 roku

Biblioteki – Dzieci – Młodzież

  • Maria Kulik, Grażyna Walczewska-Klimczak, Anna Lipińska i zespół – Rozumienie świata –  czyli o pracy z książką i czytelnikiem

Nauka – Dydaktyka – Praktyka

  • Aneta Januszko-Szakiel – Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury
  • Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty
  • Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia

  • Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej pod redakcją Katarzyny Slany przy współpracy Anny Czernow

Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

  • Bożena Karzewska – Nietypowi użytkownicy bibliotek

Propozycje i Materiały

  • Anna Wałek – Open Access – otwarty dostęp do zasobów nauki w działalności informacyjnej bibliotek

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: