Plany Wydawnicze

IV kwartał 2017 roku


NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

 • Krystyna Hudzik „Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana”
 • „Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego” (red.) Anna Mierzecka, Elżbieta Barbara Zybert
 • Jacek Wojciechowski „ Obszary wiedzy o bibliotekarstwie”

FO-KA

 • „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku"

PROPOZYCJE I MATERERIAŁY

 • „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (red.) Aneta Firlej-Buzon
 • Jakub Maciej Łubocki „Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej”

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

 • Andrzej Mężyński – „ Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku”


POZA SERIAMI

 • „Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013‐2016” (red.) Marzena Przybysz
 • „Bibliografia wydawnictw SBP 1917‐2017” ( red.) Marzena Przybysz
 • „100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Monografia SBP 1917‐2017)” (red.) Jadwiga Konieczna
 • Biuletyn informacyjny Zarząd Główny SBP nr 1/2017
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: