Plany Wydawnicze

II kwartał 2018 roku

Nauka – Dydaktyka – Praktyka

  • Tomasz Bierkowski, Ewa Repucho – Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia

  • Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej pod redakcją Katarzyny Slany
  • Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka – LILIPUCIA REWOLUCJA. Awangardowe wydawnictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2000–2015. Analiza produkcji wydawniczej wraz z bibliografią
  • O czym mówią rzeczy? Przedmioty w literaturze dziecięcej i młodzieżowej pod redakcją A. Mik, E. Rąbkowska

Propozycje i Materiały

  • Multibibliotekarstwo pod redakcją Mai Wojciechowskiej
  • Anna Wałek – Open Access – otwarty dostęp do zasobów nauki w działalności informacyjnej bibliotek

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy