Plany Wydawnicze

II kwartał 2017 roku

 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

 • Krystyna Hudzik „Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana”
 • red. Mariola Antczak, Agata Walczak‐Niewiadomska „Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia” 
 • red. Mariola Antczak, Agata Walczak‐Niewiadomska „Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? O różnych tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia” 

PROPOZYCJE I MATERIAŁY

 • Zarządzanie jakością w bibliotece (red. ) Maja Wojciechowska

BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WPÓŁCZESNYCH

 • „Zostawili swój ślad” (red.) Elżbieta Dudzińska

FO-KA

 • „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki".
 • „Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starego druku"

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

 • Sara Skumanov – „Poradnik o mandze dla bibliotekarzy”

POZA SERIAMI

 • „Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2013‐2016” (red.) Marzena Przybysz
 • „Bibliografia wydawnictw SBP 1917‐2017” ( red.) Marzena Przybysz
 • „100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Monografia SBP 1917‐2017)” (red.) Jadwiga Konieczna
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: