Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 4/2015Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg
Czestotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Nakład numeru kwietniowego „Bibliotekarza” jest dostępny. Numer czwarty miesięcznika rozpoczyna artykuł Andrzeja Mężyńskiego Polskie biblioteki w latach II wojny światowej, przedstawiający historię placówek bibliotecznych w latach 1939-1945, na terenie Generalnego Gubernatorstwa, na ziemiach włączonych do Rzeszy Niemieckiej oraz na ziemiach wschodnich.

Krystyna Kasprzyk w artykule Bibliografia regionalna. Organizacja prac bibliograficznych w wojewódzkich ośrodkach bibliograficznych. Cz. 2 przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w wojewódzkich bibliotekach publicznych, których celem było poznanie sposobów organizacji prac nad bibliografiami regionalnymi. Małgorzata Siadaczka i Jadwiga Matuszczak w artykule Aktywność zawodowa nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze prezentują badania ankietowe odnoszące się do różnych aspektów aktywności zawodowej kadry tej biblioteki. Anna Polus w tekście Sylwetka Olgi Rok i historia jej warszawskiej biblioteki przedstawia patronkę konkursu o stypendium im. Olgi Rok, bibliotekarkę ze służewieckiej biblioteki publicznej. 

W dziale „Z Bibliotek” przedstawiamy trzy teksty. Pierwszy z nich, Martyny Czekały i Aleksandry Wieczorek przedstawia aktywność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odnoszącą się do promocji czytania w przestrzeni miejskiej. Autorka drugiego tekstu Ewa Skwarek przedstawiła projekt „10książek.pl”, który proponuje czytelnikom Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Trzeci tekst autorstwa Lilianny Nalewajskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie prezentuje historię i działalność tej placówki.

W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy tematykę ubiegłorocznych konferencji: I Pomorskiej Konferencji Pedagogów i Bibliotekoznawców pt. (Po)waga książki w kulturze i edukacji,  oraz konferencji - 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP pt. Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik.

Na numer kwietniowy numer składają się również działy i rubryki: „Refleksje bibliotekarza prawnika” Bolesława Howorki, „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza” Sylwii Czub-Kiełczewskiej, „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Postaktualia” oraz „W kilku słowach”.

Zajmującej lektury, życzy redakcja Bibliotekarza

 

Spis treści

 

 • OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 

 • Andrzej Mężyński: Polskie biblioteki w latach II wojny światowej
 • Krystyna Kasprzyk: Bibliografia regionalna. Organizacja prac bibliograficznych w wojewódz¬kich ośrodkach bibliograficznych. Cz. 2
 • Małgorzata Siadaczka, Jadwiga Matuszczak: Aktywność zawodowa nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
 • Anna Polus: Sylwetka Olgi Rok i historia jej warszawskiej biblioteki

 

Z BIBLIOTEK

 

 • Martyna Czekała, Aleksandra Wieczorek: Najwyższe wieże i dzikie bestie, czyli o czytaniu jak z bajki
 • Ewa Skwarek: Najciekawsze książki naukowe. I to bez szukania
 • Lilianna Nalewajska: Biblioteka Uniwersytecka w Uppsali

 

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Książki na drzewie… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • (Po)waga książki w kulturze i edukacji (Małgorzata Kwaśnik)
 • Bibliografia regionalna a współczesny użytkownik (Marzena Przybysz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

REFLEKSJE BIBLIOTEKARZA PRAWNIKA

 • O nowych przepisach dotyczących niektórych bibliotek naukowych (Bolesław Howorka)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Jak stworzyć instrukcję zarządzania systemami informatycznymi? (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Ewa Lis (Katarzyna Bednarz-Soja)

Z ŻYCIA SBP

 • XXXII Forum Bibliotekarzy „Bezpieczeństwo w Bibliotece II” • Podsumowanie programu gran¬towego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” • O prawie autorskim: zmianach, lobbingu i roli organizacji bibliotekarskich • Wizyta delegacji IFLA (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: