Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 2/2016Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Publikacja dostępna także w serwisie IBUK oraz IBUK Libra.

Zachęcamy do lektury drugiego numeru „Bibliotekarza”.

Lutowy numer rozpoczynamy artykułem dr Małgorzaty Całki Deregulacja/degradacja, czyli co dalej z rozwojem zawodowym bibliotekarzy, w którym autorka przedstawia stan prawny po wprowadzeniu w 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów oraz proponuje kilka modeli związanych z opracowaniem kryteriów oceny osiągnięć zawodowych bibliotekarzy oraz wypracowania przez środowisko bibliotekarskie spójnych, przejrzystych oraz porównywalnych zasad zatrudniania i awansowania bibliotekarzy. Jolanta Jordan-Wechta i Marzena Szafińska-Chadała w artykule Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych omawiają ofertę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze dotyczącą wspomagania szkół i placówek oświatowych. Autorki omawiają także rezultaty badania ankietowego nt. systemów informatycznych w bibliotekach szkolnych i rezultatów ich stosowania. 

W dziale „Wspomnienia” Magdalena Rzadkowolska przybliża postać Józefiny Szelińskiej muzy Brunona Schulza, która po II wojnie światowej pracowała w bibliotekach Gdańska.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy tekst Viral w bibliotece Katarzyny Poleszak omawiający aktywność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, w szczególności działania Filii nr 2. Drugi tekst Jakoś(ć)? Dwa lata Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej Alicji Toboły przedstawia dotychczasową pracę nowo powstałej placówki. Autorka trzeciego artykułu Lilianna Nalewajska w artykule Wileńskie książnice omawia działalność bibliotek w Wilnie, w tym Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki im. Wróblewskich, Biblioteki Instytutu Polskiego. 

W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy relację z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, która omawia udział bibliotekarzy w Festiwalu Conrada w październiku 2015 r. 

W dziale „Prawo biblioteczne” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy Stanowiska i kwalifikacje pracowników bibliotek Rafała Golata omawia zasady zatrudniania pracowników bibliotek, w drugim natomiast Bolesław Howorka prezentuje wybrane aspekty Ustawy o prawie autorskim po nowelizacjach. 

W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia obowiązki biblioteki po zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych.

Numer uzupełniają stałe działy „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „Postaktualia” oraz „W kilku słowach”.

Zapraszamy do przysyłania tekstów, zgłaszania problemów, zagadnień, które powinny być omawiane na forum czasopisma. 

Zachęcamy do lektury,
Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY

 • Małgorzata Całka: Deregulacja/degradacja, czyli co dalej z rozwojem zawodowym bibliotekarzy
 • Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała: Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych 

WSPOMNIENIA

 • Magdalena Rzadkowolska: Józefina Juna Szelińska. Muza – bibliotekarka 

Z BIBLIOTEK

 • Katarzyna Poleszak: Viral w bibliotece
 • Alicja Toboła: Jakoś(ć)? Dwa lata Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 
 • Lilianna Nalewajska: Wileńskie książnice 

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Bibliotekarze na Festiwalu Conrada (Monika Machowicz) 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) 

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Stanowiska i kwalifikacje pracowników bibliotek (Rafał Golat) 
 • Ustawa o prawie autorskim po nowelizacjach (Bolesław Howorka) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Obowiązki biblioteki po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych (Sylwia Czub-Kiełczewska) 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Włodzimierz Kozak (Marek Dubiński) 

Z ŻYCIA SBP

Czasopisma SBP na wykazie czasopism punktowanych 2015 • Posiedzenie Prezydium i ZG SBP • Konsultacje w sprawie projektu ustawy o podatku obrotowym od handlu detalicznego • Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015 (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) 

W KILKU SŁOWACH 

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 3/2020Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 10/2020Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi:
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wiekuJarosław Kończakcena 27,00 zł 38,00 zł
Tagi: