Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 4/2016Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.

Kwietniowy numer rozpoczyna artykuł dr Weroniki Parfianowicz-Vertun Prawo do czytania dla przyjemności omawiającym zagadnienie poprawy piśmiennych umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych w Europie. W kolejnym artykule Artur Nowakowski przybliża ważny etap w życiu i działalności Stefana Żeromskiego związany z Zakopanem. Tekst Łukasza Gołębiewskiego poświęcony jest Umberto Eco, pisarzowi – miłośnikowi bibliotek. W dziale

„Wywiady” prezentujemy rozmowę z Ireną Koźmińską, prezesem Fundacji ABCXXI – Cała

Polska czyta dzieciom. W bieżącym roku mija 15 lat prowadzenia kampanii czytania przez Fundację.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy tekst Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego Mai Chocianowskiej-Sidoruk i Elżbiety Czarneckiej omawiający wykorzystanie UKD jako języka informacyjno-wyszukiwawczego oraz porządkującego księgozbiór w przestrzeni otwartej nowego gmachu biblioteki. Danuta Sroka, autorka artykułu Siedemdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, przedstawia działalność i aktywność placówki prowadzoną w ciągu minionych lat. Ewa Madej w artykule Twoje miejsce na Ziemi omawia działania podejmowane w ramach międzynarodowej

kampanii „Tydzień Edukacji Globalnej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. 

W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy sprawozdanie Joanny Janety z Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z pobytu w bibliotekach wiedeńskich w ramach programu Erasmus. 

W dziale „Prawo biblioteczne” prezentujemy tekst Rafała Golata Depozyty w bibliotekach, omawiający problematykę postępowania z depozytami przechowywanymi w bibliotekach. 

Sylwia Czub-Kiełczewska w artykule Czy czytelnik może odmówić podania niektórych danych? w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” prezentuje ważną kwestię odmowy podawania niezbędnych dla biblioteki danych osobowych czytelnika.

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa” i „Z życia SBP”. Numer zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego oraz „W kilku słowach”.

Zapraszamy do przysyłania tekstów, zgłaszania zagadnień, które powinny być omawiane na łamach czasopisma. 

Miłej lektury życzy
Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Weronika Parfianowicz-Vertun: Prawo do czytania dla przyjemności 
 • Artur Nowakowski: Bibliotekarska działalność Żeromskiego w Zakopanem 
 • Łukasz Gołębiewski: Umberto Eco. Mistrz katalogowania

WYWIADY

 • Rozmowa z Ireną Koźmińską, prezesem Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (Marzena Przybysz)

Z BIBLIOTEK

 • Maja Chocianowska-Sidoruk, Elżbieta Czarnecka: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Danuta Sroka: Siedemdziesiąt lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 
 • Ewa Madej: Twoje miejsce na Ziemi

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Na wystawę do biblioteki… (Bożena Lech-Jabłońska)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Podróż marzeń – biblioteki wiedeńskie (Joanna Janeta) 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) 

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Depozyty w bibliotekach (Rafał Golat) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA.
DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Czy czytelnik może odmówić podania niektórych danych? (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻYCIA SBP

Honorowe patronaty Przewodniczącej SBP • Patronaty ZG SBP • Plakat Tygodnia 2016 • Rok Sienkiewiczowski w bibliotekach • 11. Forum Młodych Bibliotekarzy (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) 

W KILKU SŁOWACH 

Tagi:
 
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Biblioteczny 3/2020Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł
Tagi:
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 10/2020Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi:
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku
Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wiekuJarosław Kończakcena 27,00 zł 38,00 zł
Tagi: