Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 1/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer styczniowy „Bibliotekarza” (Zobacz wybrane artykuły) 

Rozpoczynamy 2017 rok. Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2017 r. wkrótce będzie dostępny. Zachęcamy do jego lektury. Styczniowy numer inauguruje ważny rok dla bibliotekarzy w Polsce. Stowarzyszenie Biblio¬tekarzy Polskich obchodzić będzie stulecie powołania. „Bibliotekarz” wydawa¬ny przez Stowarzyszenie jest tylko o dwa lata młodszy.

Podobnie, jak w minionych latach, Redakcja wyraża nadzieję na współpracę z odbiorcami miesięcznika. Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy – zapraszamy do publikowania tekstów, ale również zgłaszania problemów, zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być omawiane na forum naszego pisma. Wydarzeniem podkreślającym znaczenie 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich będzie uczestnictwo w Światowym Kongresie IFLA ph. Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo, który odbędzie się 19-25 sierpnia we Wrocławiu.

W roku Jubileuszowym SBP styczniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem dr. hab. Zdzisława Gębo¬łysia Serie wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Autor przedstawia aktywność organizacji jako największej oficyny środowiska bibliotekarskiego w Polsce, której dorobek obejmuje prawie 950 publikacji książkowych i omawia szczegółowo zagadnienia 9 serii wydawniczych oraz znaczenie publikacji dla edukacji i podnoszenia kompetencji zawodowych bibliotekarzy pracujących w różnych rodzajach bibliotek. Małgorzata Rokicka-Szymańska z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w kolejnym artykule Powiatowe aspiracje biblioteczne przedstawia współpracę 3 bibliotek publicznych w województwie podlaskim w ramach Bibliotecznej Ligii Powiatowej w minionych 15 latach. Autorka omawia wyniki ankiety podsumowującej działania i zamierzenia na najbliższy okres.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy artykuł Standard RDA – korzyści i problemy wdrażania Iwony Wiśniewskiej z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie omawiający stan prac nad nowym standardem zapisu danych bibliograficznych w polskich bibliotekach. Drugi tekst 70 lat Powiatowej Biblioteki Pub¬licznej w Sieradzu Grażyny Łaciny przedstawia uroczystości jubileuszowe, które odbyły się w sieradzkiej książnicy z tej okazji.

W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy artykuł Współpraca Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem Palackim w Ołomuńcu Barbary Kołodziej i Gabrieli Łąckiej z wyjazdu do bibliotek Uniwersy¬tetu im. F. Palackiego w Ołomuńcu. Drugi tekst autorstwa Katarzyny Jamrozik prezentuje sprawozdanie z ogólno¬polskiej konferencji naukowej Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie, która odbyła się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

W dziale „Prawo biblioteczne” Rafał Golat przedstawia arty¬kuł Obowiązki bibliotekarzy jako pracodawców w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników. Natomiast Sylwia Czub¬-Kiełczewska w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” interesujący tekst Naruszenie bezpieczeństwa informacji – reagować czy przemilczeć?

Styczniowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy „Przegląd piśmiennictwa”, „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”. Numer zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego oraz „W kilku słowach”.

Zajmującej lektury, 
Pomyślności w 2017 roku
życzy
Redakcja „Bibliotekarza

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Zdzisław Gębołyś: Serie wydawnicze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Małgorzata Rokicka-Szymańska: Powiatowe aspiracje biblioteczne

Z BIBLIOTEK

 • Iwona Wiśniewska: Standard RDA – korzyści i problemy wdrażania
 • Grażyna Łacina: 70 lat Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Wielka akcja szukania książek… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Współpraca Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem Palackim w Ołomuńcu (Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka)
 • Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie (Katarzyna Jamrozik)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Barbara M. Morawiec: Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór (Przemysław Kasperkiewicz)
 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Obowiązki biblioteki jako pracodawcy w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA.DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Naruszenie bezpieczeństwa informacji – reagować czy przemilczeć? (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Krystyna Miroszewska (Małgorzata Dudziak-Kowalska)

Z ŻYCIA SBP

 • Relacja ze Światowego Kongresu IFLA w Columbus, Ohio
 • V Salon Bibliotek na XXV Targach Książki Historycznej w Warszawie
 • Opracowanie cyfrowe artykułów z czasopism naukowych SBP
 • Strona Światowego Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu i informacja dla wolontariuszy (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)
W KILKU SŁOWACH