Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 2/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer lutowy „Bibliotekarza” (Zobacz wybrane artykuły)  

Lutowy numer „Bibliotekarza” zawiera wiele interesujących i ważnych tekstów zarówno z punktu widzenia praktyki zawodowej, jak i wiedzy ogólnej, wzbogacającej kompetencje pracowników bibliotek. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst dr. Jarosława Packa z Biblioteki Narodowej Pola 336, 337 i 338 w formacie MARC 21. Autor omawia wprowadzone od października 2015 r. w rekordach bibliograficznych BN trzy nowe pola. Celem tej zmiany jest ułatwienie poszukiwań w katalogu bibliotecznym zbiorów o określonej formie zawartości, sposobie odtwarzania oraz rodzaju nośnika. W następnym artykule Promocja działań bibliotek na Facebooku Edyta Kosik przedstawia rolę portali społecznościowych w promowaniu działalności bibliotek, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę Facebooka. Zdaniem Autorki prowadzony przez bibliotekę profil na Facebooku to możliwość szerokiego kontaktu z jej otoczeniem, informowania o dokonaniach biblioteki, a także pozyskiwania nowych czytelników. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy artykuły. Pierwszy z nich Bogdana Kocurka Biblioteczna Grupa Wyszehradzka przedstawia bogatą i różnorodną współpracę Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej z bibliotekami węgierskimi w Szolnok w 2016 r., ogłoszonym Rokiem Kultury Węgierskiej. Na podkreślenie zasługuje też wieloletnia współpraca Książnicy z bibliotekami w Żylinie w Republice Słowackiej oraz we Frydku Mistku w Czechach. Drugi Jubileusz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Mirosławy Michałek prezentuje działalność placówki na przestrzeni minionych 60 lat, aktywnej zarówno w mieście, jak i regionie. Autorka w sposób szczególny ukazuje rolę bibliotekarzy w kształtowaniu losów książnicy. Trzeci tekst Karoliny Doliby Literatura jest kobietą? omawia 47. Rybnickie Dni Literatury, które odbyły się jesienią 2016 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku przygotowując cykliczną imprezę, tym razem postawiła na kobiety piszące książki. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Erasmus+ w Portugalii Anny Stach-Siegieńczuk i Moniki Zagrodnik to relacja z pobytu na Uniwersytecie Lizbońskim. Autorki tekstu poznały działalność 14 bibliotek wydziałowych i instytutowych tej największej uczelni w Portugalii. Drugi tekst Długi weekend z książką w Krakowie autorstwa Przemysława Kasperkiewicza przedstawia obszerne sprawozdanie z 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbyły się w 2016 r. W MTK uczestniczyło 700 wystawców z 25 krajów, 68 tys. odwiedzających tę imprezę mogło uczestniczyć w spotkaniach autorskich z 759 osobami. Ostatni artykuł Biblioteka to ja! Ewy Baranowskiej, Anny Wejman i Jolanty Zwierzyńskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi relacjonuje przebieg 7. Kongresu bibliotek, organizowanego przez FRSI w listopadzie 2016 r. w łódzkiej Fabryce Sztuki. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Wybranym aspektom prawnym aktywności reklamowej w praktyce bibliotek. Natomiast w dziale „Refleksje bibliotekarza prawnika” przedstawiamy tekst Bolesława Howorki O wykładni, opiniach oraz o… zawodzie bibliotekarza.

Lutowy numer „Bibliotekarza” uzupełniają stałe działy „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zachęcamy do lektury,
Redakcja „Bibliotekarza”

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Jarosław Pacek: Pola 336, 337 i 338 w formacie MARC
 • Edyta Kosik: Promocja działań bibliotek na Facebooku

Z BIBLIOTEK

 • Bogdan Kocurek: Biblioteczna Grupa Wyszehradzka
 • Mirosława Michałek: Jubileusz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile 
 • Karolina Doliba: Literatura jest kobietą?

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Erasmus+ w Portugalii (Anna Stach-Siegieńczuk, Monika Zagrodnik)
 • Długi weekend z książką w Krakowie (Przemysław Kasperkiewicz)
 • Biblioteka to ja! (Ewa Baranowska, Anna Wejman, Jolanta Zwierzyńska)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Wybrane aspekty prawne aktywności reklamowej w praktyce bibliotek (Rafał Golat)

REFLEKSJE BIBLIOTEKARZA PRAWNIKA

 • O wykładni, opiniach oraz o… zawodzie bibliotekarza (Bolesław Howorka)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Agnieszka Berger (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

 • Konferencja „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”
 • Posiedzenie Prezydium i ZG SBP
 • Historyczne wędrówki z biblioteką 2016
 • Nagroda Młodych SBP za rok akademicki 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
 • 1% za 2016 rok dla SBP
 • Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi: inspiracje literackie – patronat SBP
 • Krajowy Zjazd Delegatów i Jubileusz SBP
 • Światowy Kongres IFLA i konferencja satelicka
 • Bibliotekarz Roku 2016 (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

 
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2020Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi:
To ja, JEŻYK
To ja, JEŻYKMaja Kuczerskacena 24,90 zł
Tagi:
To ja, MYSZKA
To ja, MYSZKASiergiej Łukjanienkocena 24,90 zł
Tagi:
To ja, WIEWIÓRKA
To ja, WIEWIÓRKAJelena Korieniewacena 24,90 zł
Tagi: