Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 4/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer kwietniowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

W kwietniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy teksty omawiające ważne zagadnienia związane z zawodem bibliotekarza, organizacją pracy bibliotek i ich aktywnością. Dział „Artykuły” rozpoczyna tekst dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce. Krajobraz po „deregulacji”. Autor omawia sytuację prawną w zakresie kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji przed „deregulacją”, jej skutki oraz wyzwania związane z tą zmianą, przed jakimi obecnie stają ośrodki kształcenia bibliotekarzy.

Artykuł Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej Małgorzaty Bródki z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu omawia doświadczenia w zakresie kompetencji przedmiotowych bibliotekarzy z punktu widzenia zarządzania zbiorami, wiedzy o użytkowniku i komunikowania się z nim. Autorka podkreśla znaczenie jakości w doskonaleniu i przekazywaniu wiedzy o źródłach informacji. W dziale „Wspomnienia” prezentujemy sylwetkę Edwarda Stettingera, pioniera Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, aktywnego bibliotekarza i dydaktyka. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy dwa artykuły. Pierwszy z nich Zofii Baster W bibliotece tętni życie przedstawia Gminną Bibliotekę Publiczną w Racławicach w województwie małopolskim, aktywną w społeczności lokalnej. Drugi Odczytywali Paruszowiec i przypominali historię dzielnicy Karoliny Doliby prezentuje działalność Filii nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku. Placówka w 2016 r. realizowała projekt związany z historią dzielnicy, jej znaczeniem dla miasta i mieszkańców. W dziale „Sprawozdania i relacje” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Małopolskie Forum Bibliotek – wspólnie znaczy lepiej Aleksandry Prokop-Kacprzak z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie to relacja z ubiegłorocznej konferencji zorganizowanej z inicjatywy środowiska bibliotekarskiego Krakowa. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z różnych typów bibliotek oraz przedstawiciele nauki. Drugi Polubić czytanie autorstwa Jolanty Winnickiej to sprawozdanie z III Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego, które odbyło się w 2016 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze. Trzeci Niemieckie i angielskie biblioteczne ośrodki informacyjne Agnieszki Adamiec z Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie omawia funkcjonowanie bibliotek w Niemczech i Wielkiej Brytanii, odwiedzanych w ramach odbywanych praktyk. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata, tym razem poświęcony Aspektom archiwalnym działalności bibliotek. Natomiast w dziale „Refleksje bibliotekarza prawnika” kolejny artykuł Bolesława Howorki Czy bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje?

 

Kwietniowy numer „Bibliotekarza” kończą „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Zdzisław Gębołyś: Kształcenie bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce. Krajobraz po „deregulacji”
 • Małgorzata Bródka: Kompetencje przedmiotowe w bibliotece naukowej

WSPOMNIENIA

 • Edward Stettinger – pionier Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (Marek Dubiński, Stanisław Pietraszko)

Z BIBLIOTEK

 • Zofia Baster: W bibliotece tętni życie
 • Karolina Doliba: Odczytywali Paruszowiec i przypominali historię dzielnicy

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Małopolskie Forum Bibliotek – wspólnie znaczy lepiej (Aleksandra Prokop-Kacprzak)
 • Polubić czytanie (Jolanta Winnicka)
 • Niemieckie i angielskie biblioteczne ośrodki informacyjne (Agnieszka Adamiec)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Aspekty archiwalne działalności bibliotek (Rafał Golat)

REFLEKSJE BIBLIOTEKARZA PRAWNIKA

 • Czy bibliotekarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje? (Bolesław Howorka)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Maria Gudzowska (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

 • Strona jubileuszu SBP
 • Inauguracja obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP w Książnicy Pomorskiej
 • Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2017 (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH