Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 7/8/2017Wydawnictwo SBPcena 30,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Numer lipcowo-sierpniowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy artykuły dotyczące różnych kierunków działalności bibliotek i związanych z nimi programów, projektów i badań. Wśród nich szczególnie polecamy omówienie projektu e-usługa Omnis realizowanego od kilku miesięcy przez Bibliotekę Narodową oraz wyników kolejnego raportu z badań czytelnictwa przeprowadzonego przez Narodową Książnicę zamieszczone w dziale „Artykuły”. Tekst Marty Cichoń Omnis czyli wszystko dla wszystkich opisuje cele wdrażanego projektu i proponowane w jego ramach usługi. Projekt przewiduje także implementację wspólnego Systemu Zarządzania Zasobami dla Polskich Bibliotek, który pozwoli na usprawnienie procesów zachodzących między poszczególnymi bibliotekami. Drugi tekst Stan czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2016. Kilka uwag o bibliotekach autorstwa Izabeli Koryś z Biblioteki Narodowej, zaangażowanej od wielu lat w realizację ogólnopolskich badań stanu czytelnictwa, opisuje postawy użytkowników bibliotek, którzy obecnie korzystają z zasobów bibliotek, a także tych, którzy z różnych powodów przestali je odwiedzać. Autorka analizuje najważniejsze powody korzystania z bibliotek publicznych oraz aktywności podejmowane przez ich użytkowników. Kolejny tekst Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego autorstwa Krystyny Pawłowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu omawia rezultaty prac związanych z powołaniem Opolskiej Biblioteki Cyfrowej, jej zasoby, ze szczególnym uwzględnieniem baz i bibliografii oraz kartotek regionalnych regionu. Ostatni artykuł w dziale to tekst Artura Nowakowskiego Przedwojenne broszury „ochroniarskie” z terenu Tatr i Podhala prezentujący publikacje, których autorzy stali na straży górskiej natury oraz podhalańskiej spuścizny ludowej. W dziale „Wywiady” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy przedstawia Donnę Scheeder, przewodniczącą IFLA, która w sierpniu 2017 r. zainauguruje Kongres IFLA, tym razem w Polsce we Wrocławiu. Drugi prezentuje Urszulę Kopeć-Zaborniak, Bibliotekarza Roku 2016, dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Rozmowa z laureatką przekonała nas, że dla bibliotekarzy nie ma trudnych zadań, a każde nowe zadanie to nowe umiejętności i wielka satysfakcja. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy cztery teksty. Pierwszy z nich Bartosza Suwińskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Szepty słów przedstawia wydarzenia literackie 14. „Opolskiej Jesieni Literackiej” w 2016 r. Drugi, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu Moniki Tarasiewicz omawia aktywność biblioteki, szczególnie działalność na terenie szpitala. Trzeci tekst Katarzyny Kapek 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie przedstawia tę zasłużoną dla miasta placówkę. Czwarty Biblioteka na skraju Roztocza Bogdana Szykuły i Piotra Pieli z Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie prezentuje działalność na rzecz społeczności lokalnej, z podkreśleniem bogatej aktywności wydawniczej. W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy Literacki Stadion, rzecz o 8. Warszawskich Targach Książki Przemysława Kasperkiewicza. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska w artykule Lato w mieście – co biblioteka powinna wiedzieć nawiązuje do ważnych problemów, z którymi stykają się bibliotekarze organizujący różne formy letniego wypoczynku. Wakacyjny numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Marta Cichoń: Omnis, czyli wszystko dla wszystkich
 • Izabela Koryś: Stan czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2016
 • Krystyna Pawłowska: Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego
 • Artur Nowakowski: Przedwojenne broszury „ochroniarskie” z terenu Tatr i Podhala

WYWIADY

 • Wywiad z Donną Scheeder – przewodniczącą Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich i Instytucji – IFLA
 • Rozmowa z Urszulą Kopeć-Zaborniak – Bibliotekarzem Roku 2016 (Marzena Przybysz)

Z BIBLIOTEK

 • Bartosz Suwiński: Szepty słów. 14. Opolska Jesień Literacka 2016
 • Monika Tarasiewicz: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu
 • Katarzyna Kapek: 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie
 • Bogdan Szykuła, Piotr Piela: Biblioteka na skraju Roztocza

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Siostrzana biblioteka… (Małgorzata Zaremba)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Literacki Stadion, rzecz o 8. Warszawskich Targach Książki (Przemysław Kasperkiewicz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA.

DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Lato w mieście – co biblioteka powinna wiedzieć (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Stanisława Elżbieta Namaczyńska-Florczak, Alojzy Florczak (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

 • Jubileusz 100-lecia SBP Oddziału Poznańskiego 
 • Jubileusz 100-lecia SBP oraz 70-lecia Okręgu Podkarpackiego
 • Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: