Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 7/8/2017Wydawnictwo SBPcena 30,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.14 kg
Czestotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer lipcowo-sierpniowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” szczególnie polecamy omówienie projektu e-usługa Omnis realizowanego przez Bibliotekę Narodową oraz wyników kolejnego raportu z badań czytelnictwa przeprowadzonego przez Narodową Książnicę. Tekst Marty Cichoń Omnis czyli wszystko dla wszystkich opisuje cele wdrażanego projektu i proponowane w jego ramach usługi. Projekt przewiduje także implementację wspólnego Systemu Zarządzania Zasobami dla Polskich Bibliotek, który pozwoli na usprawnienie procesów zachodzących między poszczególnymi bibliotekami.

Drugi tekst Stan czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2016. Kilka uwag o bibliotekach autorstwa Izabeli Koryś z Biblioteki Narodowej, opisuje postawy użytkowników bibliotek, którzy obecnie korzystają z zasobów bibliotek, a także tych, którzy przestali je odwiedzać. Autorka analizuje najważniejsze powody korzystania z bibliotek publicznych oraz aktywności podejmowane przez ich użytkowników. Kolejny tekst Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego autorstwa Krystyny Pawłowskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu omawia rezultaty prac związanych z powołaniem Opolskiej Biblioteki Cyfrowej, jej zasoby, ze szczególnym uwzględnieniem baz i bibliografii oraz kartotek regionalnych. Ostatni artykuł w dziale to tekst Artura Nowakowskiego Przedwojenne broszury „ochroniarskie” z terenu Tatr i Podhala prezentujący publikacje, których autorzy stali na straży górskiej natury oraz podhalańskiej spuścizny ludowej. 

W dziale „Wywiady” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy przedstawia Donnę Scheeder, przewodniczącą IFLA, która w sierpniu 2017 r. zainauguruje Kongres IFLA, tym razem w Polsce we Wrocławiu. Drugi prezentuje Urszulę Kopeć-Zaborniak, Bibliotekarza Roku 2016, dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Rozmowa z laureatką przekonała nas, że dla bibliotekarzy nie ma trudnych zadań, a każde nowe zadanie to nowe umiejętności i wielka satysfakcja. 

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy cztery teksty. Pierwszy z nich Bartosza Suwińskiego z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Szepty słów przedstawia wydarzenia literackie 14. „Opolskiej Jesieni Literackiej” w 2016 r. Drugi, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu Moniki Tarasiewicz omawia aktywność biblioteki, szczególnie działalność na terenie szpitala. Trzeci tekst Katarzyny Kapek 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie przedstawia tę zasłużoną dla miasta placówkę. Czwarty Biblioteka na skraju Roztocza Bogdana Szykuły i Piotra Pieli z Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie prezentuje działalność na rzecz społeczności lokalnej, z podkreśleniem bogatej aktywności wydawniczej. 

W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy Literacki Stadion, rzecz o 8. Warszawskich Targach Książki Przemysława Kasperkiewicza. 

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska w artykule Lato w mieście – co biblioteka powinna wiedzieć nawiązuje do ważnych problemów, z którymi stykają się bibliotekarze organizujący różne formy letniego wypoczynku.

Wakacyjny numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „W kilku sło¬wach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury życzy Redakcja „Bibliotekarza”

 

Spis treści

 

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY

 • Marta Cichoń: Omnis, czyli wszystko dla wszystkich 
 • Izabela Koryś: Stan czytelnictwa w Polsce w latach 2015-2016 
 • Krystyna Pawłowska: Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego 
 • Artur Nowakowski: Przedwojenne broszury „ochroniarskie” z terenu Tatr i Podhala 

WYWIADY 

 • Wywiad z Donną Scheeder – przewodniczącą Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich i Instytucji – IFLA 
 • Rozmowa z Urszulą Kopeć-Zaborniak – Bibliotekarzem Roku 2016 (Marzena Przybysz) 

Z BIBLIOTEK

 • Bartosz Suwiński: Szepty słów. 14. Opolska Jesień Literacka 2016
 • Monika Tarasiewicz: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu 
 • Katarzyna Kapek: 90 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie 
 • Bogdan Szykuła, Piotr Piela: Biblioteka na skraju Roztocza

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Siostrzana biblioteka… (Małgorzata Zaremba) 

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Literacki Stadion, rzecz o 8. Warszawskich Targach Książki (Przemysław Kasperkiewicz) 

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Rafał Golat) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Lato w mieście – co biblioteka powinna wiedzieć (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Stanisława Elżbieta Namaczyńska-Florczak, Alojzy Florczak (Marek Dubiński) 

Z ŻYCIA SBP 

Jubileusz 100-lecia SBP Oddziału Poznańskiego • Jubileusz 100-lecia SBP oraz 70-lecia Okręgu Podkarpackiego • Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) 

W KILKU SŁOWACH

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: