Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 9/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Numer wrześniowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy trzema tekstami w dziale „Artykuły”. Pierwszy z nich Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych znaczy obecnie to samo co dawniej! autorstwa Moniki Simonjetz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze opisuje działalność bibliotek publicznych w tym zakresie. Zdaniem autorki działalność instrukcyjno-metodyczna prowadzona przez wojewódzkie i powiatowe biblioteki publiczne jest potrzebna, a nawet zwiększa się jej rola, ze względu na zmiany w samych bibliotekach i ich otoczeniu. Drugi tekst Kilka pomysłów na promocję książki i czytania autorstwa Edyty Kosik zwraca uwagę na promocję czytelnictwa wśród osób nieczytających. Autorka przedstawia różne inicjatywy podejmowane przez biblioteki, aby promować czytanie i biblioteki jako atrakcyjne miejsca. Trzeci tekst Realne rozmowy w wirtualnym świecie autorstwa Tomasza Pawlika omawia rolę i znaczenie rozmów o książkach w rozbudzaniu aspiracji czytelniczych. Autor podkreśla znaczenie bibliotek i organizacji pozarządowych działających wspólnie na rzecz poprawy czytelnictwa. Inicjatywą, która zdaniem autora może być przykładem wykorzystania nowych technologii do rozmów o przeczytanych książkach jest „Wirtualny Klub z Kawą nad Książką”. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Karoliną Suską, która zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP Bibliotekarz Roku 2016, dyrektorką Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. Laureatka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zawodu i stwierdza, że jego wykonywanie wymaga stałych kontaktów z ludźmi, bowiem są one źródłem inspiracji dla realizowanych pomysłów i projektów w bibliotece. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy cztery teksty. Pierwszy z nich Małgorzaty Dargiel- -Kowalskiej prezentuje wydarzenia tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Drugi tekst Bożeny Lech-Jabłońskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Sto dziesięć lat Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przedstawia najważniejsze wydarzenia z długiej historii biblioteki oraz wieńczący jej dorobek uroczysty jubileusz, który odbył się 25 maja. Trzeci tekst Jadwigi Kusior pt. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wczoraj i dziś przedstawia tradycje bibliotekarstwa w mieście oraz działalność 70-letniej biblioteki, jej dorobek i zmiany, które dokonywały się na przestrzeni lat. Czwarty tekst Karoliny Doliby z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Noc Bibliotek po amerykańsku prezentuje atrakcje przygotowane dla uczestników tegorocznej Nocy Bibliotek. W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy Działalność instrukcyjno-metodyczną bibliotek publicznych – nowe wyzwania Danuty Kaczmarek. Autorka omawia ogólnopolską konferencję poświęconą tym zagadnieniom, która odbyła się pod koniec maja w Bydgoszczy. Drugi tekst Innovative Library in Digital Era Anny Stach-Siegieńczuk i Agnieszki Wiater prezentuje relację z XX Międzynarodowej Konferencji ILIDE, która odbyła się w marcu na Słowacji. W dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza” Ewa Dombek z Biblioteki Narodowej w artykule Bibliograficzne niespodzianki omawia pracę bibliografa przy ustalaniu danych i informacji służących powstawaniu prawdziwych, rzetelnych opisów bibliograficznych. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Umowa o dzieło czy umowa zlecenia? Numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Monika Simonjetz: Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych znaczy obecnie to samo co dawniej!
 • Edyta Kosik: Kilka pomysłów na promocję książki i czytania
 • Tomasz Pawlik: Realne rozmowy w wirtualnym świecie

WYWIADY

 • Rozmowa z Karoliną Suską, laureatką II miejsca w konkursie Bibliotekarz Roku 2016 (Marzena Przybysz)

Z BIBLIOTEK

 • Małgorzata Dargiel-Kowalska: Tydzień Bibliotek 2017
 • Bożena Lech-Jabłońska: Sto dziesięć lat Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Jadwiga Kusior: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wczoraj i dziś
 • Karolina Doliba: Noc Bibliotek po amerykańsku

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Nowa od nowa „Biblioteka Kraków”… (Krystyna Kasprzyk)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania (Danuta Kaczmarek)
 • Innovative Library in Digital Era (Anna Stach-Siegieńczuk, Agnieszka Wiater)

W SZUFLADZIE BIBLIOGRAFA – BIBLIOTEKARZA

 • Bibliograficzne niespodzianki (Ewa Dombek)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Umowa o dzieło czy umowa zlecenia? (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Adela Anna Gosztyło (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

 • IFLA Wrocław 2017 (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: