Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 10/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Numer październikowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

W październikowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy materiały dotyczące różnych ważnych bibliotekarskich problemów. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Katarzyny Bikowskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Edukacyjna rola czasopism bibliotekarskich, który prezentuje działalność wydawniczą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w zakresie publikowanych czasopism, ich misji edukacyjnej. Zdaniem Autorki czasopisma SBP mają ogromne znaczenie w edukacji bibliotekarzy i adeptów zawodu, służą procesowi kształcenia zarówno na uczelniach, jak i w kształceniu ustawicznym pracowników bibliotek. Drugi tekst O kondycji bibliotek i bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach publicznych autorstwa Elżbiety Miśkiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym przedstawia pracę bibliotekarza w małej placówce w obliczu zmian, jakie zachodzą w bibliotekach i ich otoczeniu. Autorka zwraca uwagę na zachowanie proporcji między działalnością społeczną bibliotekarza a działalnością bibliotekarską, służącą promocji czytelnictwa. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Elżbietą Stefańczyk, Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która pełni tę funkcję od 2005 r. Rozmowa koncentruje się wokół pracy zawodowej w BN, wieloletniej działalności w Stowarzyszeniu, zmian jakie w tym czasie zaszły w pracy bibliotek, postawach bibliotekarzy i ich zaangażowaniu w SBP. Ważną częścią rozmowy są refleksje na temat przyszłości bibliotek i zawodu bibliotekarza. W drugiej rozmowie poznajemy sylwetkę Adrianny Walendziak, która w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2016 zajęła trzecie miejsce. Laureatka pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, gdzie kieruje Działem Analiz i Współpracy z Regionem. W rozmowie, dzieli się swym doświadczeniem, nawiązuje do realizowanych projektów i współpracy z bibliotekami i bibliotekarzami w regionie. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy z nich Agnieszki Duk-Drąg 60-lecie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalności biblioteki, ze szczególnym podkreśleniem kompleksowej modernizacji placówki w latach 2010-2013. Drugi, V edycja konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz” Pawła Pioterka z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prezentuje nagrodzone prace. W dziale „Sprawozdania i relacje” pod hasłem Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu przedstawiamy teksty poświęcone temu ważnemu wydarzeniu. Autorem pierwszego Kongresowe wspomnienia jest Kazimierz Surma z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu, który dzieli się wrażeniami z pracy wolontariusza Kongresu IFLA. Drugi tekst Okiem superwizorki Dagny Kruszewskiej-Mach z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie omawia pracę w kierowanym przez Autorkę zespole wolontariuszy na Kongresie wrocławskim. W trzecim Kongresowe refleksje Joanna Chapska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przedstawia swoje wrażenia uczestnicząc w Kongresie dzięki stypendium MKiDN. W czwartym Z najdalszych zakątków świata Bogdan Kocurek relacjonuje wizytę uczestników Kongresu IFLA w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Kolejny tekst IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie omawia konferencję satelicką poświęconą aktualnym trendom z zakresu usług i technologii informacyjnych w bibliotekarstwie. Autorką jest Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Reforma procedury administracyjnej.

 

Numer „Bibliotekarza” uzupełniają: Z życia SBP, W kilku słowach, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Katarzyna Bikowska: Edukacyjna rola czasopism bibliotekarskich
 • Elżbieta Miśkiewicz: O kondycji bibliotek i bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach publicznych

WYWIADY

 • Rozmowa z Elżbietą Stefańczyk, Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Marzena Przybysz)
 • Rozmowa z Adrianną Walendziak – Bibliotekarzem Roku 2016 (Marzena Przybysz)

Z BIBLIOTEK

 • Agnieszka Duk-Drąg: 60-lecie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Paweł Pioterek: V edycja konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz”

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu (Kazimierz Surma, Dagna Kruszewska-Mach, Joanna Chapska, Bogdan Kocurek)
 • IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (Lilianna Nalewajska)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Reforma procedury administracyjnej (Rafał Golat)

Z ŻYCIA SBP

 • 36. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP
 • Doroczna Nagroda MKiDN dla SBP
 • Warsztaty IFLA w Hiszpanii
 • Bibliotekarze muzyczni na Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu
 • Sesja „post-iflowska”: Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and other bibliographic standards
 • IFLA Scroll of Appreciation
 • Przewodnicząca SBP członkiem Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: