Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 11/2017Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Numer listopadowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem w dziale „Artykuły” autorstwa Rafała Rukata z Biblioteki Narodowej Pozaczytelnicze formy pracy w podhalańskich bibliotekach, prezentującym wnioski z badań etnograficznych zrealizowanych w latach 2016-2017. Obserwacje i wywiady przeprowadzone przez autora, który współpracował z bibliotekarkami w codziennych ich obowiązkach oraz podczas organizacji różnych bibliotecznych wydarzeń kulturalnych potwierdziły tezę, iż pozaczytelnicze biblioteczne działania mają ogromne znaczenie dla roli biblioteki w środowisku lokalnym, co wpływa także na poziom czytelnictwa. Drugi tekst Zachęcanie do czytania w bibliotekach publicznych Litwy Virginiije Švedienė z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Poniewieżu przedstawia różne inicjatywy promujące czytelnictwo. Autorka zwraca uwagę na zaangażowanie władz Litwy we wspieraniu działalności bibliotek i wynikających z tego korzyści. W podsumowaniu stwierdza, iż różnorodność akcji i działań prowadzonych przez litewskie biblioteki i organizacje bibliotekarskie, którym przyświeca hasło „Czytanie to przyjemność…” jest imponująca. W dziale „Sprawozdania i relacje” pod hasłem Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu przedstawiamy dwa teksty. Autorką pierwszego Mój Kongres czyli dlaczego było warto jest Anita Rucioch-Gołek z Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, która dzieli się swoimi refleksjami z uczestnictwa w Kongresie IFLA, dzięki uzyskaniu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugi tekst Spotkania w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej Andrzeja Tywsa podsumowuje wizytę uczestników IFLA we wrocławskiej książnicy, przedstawia wrażenia gospodarzy oraz odczucia gości, ich zainteresowanie działalnością biblioteki, ale również jej wyglądem, organizacją pracy, codziennym funkcjonowaniem. Kolejne teksty są relacjami z konferencji. Artykuł autorstwa Grzegorza Grzenkowicza Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności omawia konferencję Zespołu Bibliografii Regionalnej ZG SBP, która odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w czerwcu 2017 r. Tekst zatytułowany II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych Anny Walskiej-Golowskiej i Marty Truszczyńskiej z Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie to relacja z konferencji o roli biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji. Ostatni artykuł Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym Przemysława Kasperkiewicza przedstawia tematykę naukowej konferencji dotyczącej nowych technologii i możliwości korzystania z nich, która odbyła się w Katowicach. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza” prezentujemy kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej, tym razem poświęcony organizowaniu ochrony danych w małej bibliotece. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Biblioteki a restytucja dóbr kultury.

Numer „Bibliotekarza” uzupełniają: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

 • Rafał Rukat: Pozaczytelnicze formy pracy w podhalańskich bibliotekach
 • Virginija Švedienė: Zachęcanie do czytania w bibliotekach publicznych Litwy

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

 • Memling w komiksie... (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

 • Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu (Anita Rucioch-Gołek, Andrzej Tyws)
 • Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności (Grzegorz Grzenkowicz)
 • II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych (Anna Walska-Golowska, Marta Truszczyńska)
 • Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym (Przemysław Kasperkiewicz)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA

DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

 • Organizowanie ochrony danych w małej bibliotece (Sylwia Czub-Kiełczewska)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 • Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

 • Biblioteki a restytucja dóbr kultury (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Barbara Kutyna (Stanisława Mazur)

Z ŻYCIA SBP

 • Jubileuszowa konferencja „Bibliotekarz wczoraj i dziś”
 • W setną rocznicę powstania SBP
 • Konferencja Jubileuszowa „Aktywni i kreatywni”
 • Jubileusz 100-lecia SBP (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH