Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 1/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer styczniowy „Bibliotekarza” (zobacz wybrane artykuły)

Styczniowy numer „Bibliotekarza” 2018 r. publikujemy z artykułem rozpoczynającym dział „Nowe Technologie”, który poprowadzi Tomasz Sopyło, kierujący IT w Bibliotece Publicznej m.st. War¬szawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, uczestniczący w pracach Komisji Nowych Technologii ZG SBP. Pierwszy artykuł Office 365 w bibliotece publicznej omawia usługi pakietu, które wdrożone w bibliotece przy¬noszą bibliotekarzom i Czytelnikom wiele korzyści. Autor dzieli się swoim doświadczeniem, a także pracowników Działu Informatyki Biblioteki na Koszykowej wdrażających usługi Office 365. Zapraszamy Czytelników do dzielenia się uwagami i sugestiami dotyczącymi prac prowadzo¬nych w zakresie IT.

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2018 r. zawiera teksty omawiające ważne zagadnienia zarówno z punktu widzenia praktyki zawodowej, jak i wzajemnych relacji, wymiany poglądów w środowisku bibliotekarskim. Deskryptory Biblioteki Narodowej w Bibliografii Małopolski, tekst Krystyny Kasprzyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przedstawia prace prowadzone nad zastosowaniem nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego, w szczególności w bazach rejestrujących zbiory regionalne. Autorka omawia szczegółowo prace nad Bibliografią Małopolski, powstającą we współpracy z 15 bibliotekami regionalnymi województwa małopolskiego, nawiązuje do licznych dylematów i problemów, które rozwiązuje zespół małopolskich bibliografów. Zwraca uwagę na potrzebę nieustannych szkoleń i wymiany doświadczeń między Biblioteką Narodową a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, a także innymi bibliotekami stosującymi Deskryptory Narodowej Książnicy. Redakcja „Bibliotekarza” otwiera jego łamy dla zarówno bibliotekarzy z różnych typów bibliotek wykorzystujących Deskryptory BN, jak i pracowników BN pracujących nad ich strukturą. 

Do bibliotekarzy, głównie z bibliotek dla dzieci i młodzieży, skiero¬wany jest tekst Andrzeja Nowakowskiego Antoni Boratyński: sztuka dla młodych, w którym autor nie tylko przypomina sylwetkę znanego i cenionego ilustratora publikacji dla dzieci i młodzieży, ale podejmuje również próbę scharakte¬ryzowania ilustratorstwa dla tej grupy czytelników, uwzględniającą m.in kolorystykę ilustracji, jakość i rodzaj ob¬woluty. 

Tekstem ważnym z punktu widzenia wzajemnych, środowiskowych relacji, prezentującym sylwetki znanych i cenionych bibliotekarzy, jest wywiad z dr. hab. Arturem Jazdonem, wieloletnim dyrektorem Biblioteki Uniwer¬syteckiej w Poznaniu, wykładowcą, autorem książek i artykułów naukowych, organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z dziedziny bibliotekarstwa. Poznajemy w nim poglądy A. Jazdona na zawód bibliotekarza, lata pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na bi¬bliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, sylwetki bibliotekarzy, którzy mieli wpływ na Jego karierę zawo¬dową. Warto poznać także A. Jazdona jako miłośnika XIX-wiecznych książek, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, melomana, który jest także kibicem piłki nożnej i majsterkowiczem.

W dziale „Sprawozdania i relacje” publikujemy dwa teksty nawiązujące do ubiegłorocznego Kongresu IFLA. Arty¬kuły Joanny Golczyk Jak zorganizowaliśmy wolontariat 83. IFLA WLIC we Wrocławiu oraz Hanny Jabłkowskiej Moje doświad¬czenie jako wolontariusza w czasie Kongresu IFLA zamykają prezentowane od września 2017 r. na łamach „Bibliotekarza” teksty poświęcone najważniejszemu wydarzeniu roku 2017 w polskim bibliotekarstwie.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Umowa o pracę a umowy prawa cywilnego, a w ko¬lejnych stałych rubrykach „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące. Styczniowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury
życzy 
Redakcja „Bibliotekarza”

 

Spis treści

 

Bibliotekarz 1/2018

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY Krystyna Kasprzyk: Deskryptory Biblioteki Narodowej w Bibliografii Małopolski

Artur Nowakowski: Antoni Boratyński: sztuka dla młodych 

WYWIADY 

Rozmowa z dr. hab. Arturem Jazdonem (Elżbieta Stefańczyk) 

O BIBLIOTEKACH W PRASIE 

Lublin 2017 – 700 Lat Miasta (Bożena Lech-Jabłońska) 

NOWE TECHNOLOGIE 

Tomasz Sopyło: Office 365 w bibliotece publicznej 

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu (Joanna Golczyk, Hanna Jabłkowska)

Podróż przez wieki. Wystawy w bibliotece z Opolem w tle (Katarzyna Pawluk) 

Komunikacja w bibliotece (Maria Rajpold) 

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) 

PRAWO BIBLIOTECZNE

Umowa o pracę a umowy prawa cywilnego (kwalifikacja umów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego) (Rafał Golat) 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Andrzej Jopkiewicz (dr Bożena Łazowska) 

Z ŻYCIA SBP 

Seminarium SBP na Targach Książki Historycznej • Prezydium i ZG SBP (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) 

W KILKU SŁOWACH 

 
To ja, JEŻYK
To ja, JEŻYKMaja Kuczerskacena 20,90 zł 24,90 zł
Tagi:
To ja, WIEWIÓRKA
To ja, WIEWIÓRKAJelena Korieniewacena 20,90 zł 24,90 zł
Tagi: