Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 2/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer lutowy "Bibliotekarza" (Zobacz wybrane artykuły)

W lutowym numerze „Bibliotekarza” w 2018 r. prezentujemy teksty nawiązujące tematycznie do artykułów styczniowego miesięcznika, a także o nowej problematyce.

Ważnym artykułem jest tekst Sylwii Czub-Kiełczewskiej Odliczanie do RODO rozpoczęte… omawiający prace, które biblioteki powinny wykonać do maja 2018 r., aby dostosować działalność swoich placówek do nowych (bardziej restrykcyjnych) przepisów o ochronie danych osobowych. Autorka będąca ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych w poprzednich swoich artykułach omawiała poszczególne zadania, które powinny być wykonane w bibliotekach. Obecny tekst jest podsumowaniem tych rozważań i ich przypomnieniem.

Rok pracy z deskryptorami w Bibliotece Narodowej to tekst nawiązujący do tematyki numeru styczniowego. Jego autorka Aleksandra Berkieta z Biblioteki Narodowej przedstawia prace prowadzone nad rozwojem koncepcji katalogowania zbiorów w Narodowej Książnicy z zastosowaniem Deskryptorów BN w opisach bibliograficznych.

Tekstem istotnym z punktu widzenia funkcjonowania krajowej sieci bibliotecznej jest artykuł Grażyny Dittrich Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogniwem Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej. Autorka porusza temat powstawania bibliotek powiatowych, ich organizacji, realizowanych zadań, w tym określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoim doświadczeniem w kontekście szeroko rozumianej działalności bibliotek powiatowych i współpracy ponadlokalnej.

Do bibliotekarzy, głównie z bibliotek dla dzieci i młodzieży, skierowany jest tekst Pauliny Bartosik Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych, w którym autorka dokonuje przeglądu druków zwartych wydanych w XIX w. dla najmłodszych czytelników, które znajdują się w polskich bibliotekach cyfrowych. Autorka pracująca w bibliotece szkolnej podejmuje również próbę określenia wartości tej  literatury dla rozwoju dziecka.

Artykuł Ewy Dombek Prawda, blaga i wizje… jest ostatnim, który publikujemy w dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza”.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zmiany dotyczące opodatkowania twórców, a w kolejnych stałych rubrykach „Z bibliotek”, „O bibliotekach w prasie”, „Sprawozdania i relacje”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”

 

Spis treści

 

Bibliotekarz 2/2018

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Aleksandra Berkieta: Rok pracy z deskryptorami w Bibliotece Narodowej

Grażyna Dittrich: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogniwem Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej

Paulina Bartosik: Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych

Z BIBLIOTEK

Marzena Jarocka: Facebook – praktyczne zastosowanie w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Anna Żuraw-Łopata: Zachęcamy do czytania ze smakiem

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Czytelnicy na celowniku... (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Katalonia – magia i książki (Elżbieta Czerwińska, Anna Jańdziak)

Polsko-ukraińskie inspiracje (Edyta Antoniak-Kiedos)

Podróże z książką po ziemi kłodzkiej (Klaudia Lutosławska-Nowak)

„Ekologia Informacji” a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. W stulecie powstania

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Teresa Milewska)

W SZUFLADZIE BIBLIOGRAFA – BIBLIOTEKARZA

Prawda, blaga i wizje… (Ewa Dombek)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Zmiany dotyczące opodatkowania twórców (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Odliczanie do RODO rozpoczęte… (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Andrzej Albin Paluchowski (Marian Butkiewicz)

Z ŻYCIA SBP

Seminarium SBP „Rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy” • Spotkanie SBP Okręgu Podlaskiego • Hasło Tygodnia Bibliotek 2018 • Konkurs SBP na plakat TB 2018 • Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017 • Bibliotekarz Roku 2017 (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

 
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliotekarza 4/2020Wydawnictwo SBPcena 19,50 zł
Tagi:
To ja, JEŻYK
To ja, JEŻYKMaja Kuczerskacena 24,90 zł
Tagi:
To ja, MYSZKA
To ja, MYSZKASiergiej Łukjanienkocena 24,90 zł
Tagi:
To ja, WIEWIÓRKA
To ja, WIEWIÓRKAJelena Korieniewacena 24,90 zł
Tagi: