Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 3/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Numer marcowy "Bibliotekarza" (Zobacz wybrane artykuły)

W marcowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy teksty nawiązujące tematycznie do artykułów styczniowego i lutowego miesięcznika, a także o nowej problematyce. Deskryptory Biblioteki Narodowej w bibliografii regionalnej województwa świętokrzyskiego to tekst autorstwa Katarzyny Czyż i Michała Pawlickiego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach omawiający prace prowadzone nad wdrażaniem nowych zasad opracowania zbiorów z wykorzystaniem deskryptorów w bibliografii regionalnej województwa. W pracach tych zespół katalogerów WBP w Kielcach korzystał z doświadczeń zdobytych nad sporządzaniem opisów bibliograficznych do Wspólnej bazy Artykułów z Gazet i Tygodników we współpracy z Biblioteką Narodową. Drugi artykuł Kluby jako formy aktywizacji lokalnych społeczności autorstwa Pawła Jezierskiego przedstawia rolę klubów działających w bibliotekach publicznych. Autor pracujący w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu opisuje aktywność i zalety funkcjonowania klubów na przykładzie Klubu Miłośników Fantastyki „Sagitta”. Trzeci artykuł Michaliny Byry z Biblioteki Narodowej "Co można jeszcze odnaleźć w dziewiętnastowiecznej" prasie opisuje doświadczenia Autorki związane z odnalezieniem nieznanej dotychczas powieści Stefanii z Cieszkowskich Sienkiewiczowej, matki Henryka Sienkiewicza. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy Anety Wcisło z Miejskiej Biblioteki w Sosnowcu 90 lat na poziomie: Jubileusz Biblioteki w Sosnowcu przedstawia działalność placówki w minionych dziesięcioleciach oraz plany na przyszłość obejmujące otwarcie w połowie 2018 r. nowoczesnej Zagłębiowskiej Mediateki. Drugi Magdaleny Kokosińskiej Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego wŁodzi prezentuje nowoczesną bibliotekę wyższej uczelni, oferującą użytkownikom zmodernizowaną przestrzeń ułatwiającą im korzystanie ze zbiorów. Biblioteka jest kolejnym przykładem, jak nowoczesna placówka biblioteczna jest wykorzystana przez jej czytelników. Jesienią br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje kolejną IV ogólnopolską konferencję poświęconą modernizacji bibliotek. Zapraszamy bibliotekarzy do przesyłania informacji o zmianach, jakie zachodzą w architekturze i wyposażeniu bibliotek.

W dziale „Nowe technologie” Tomasz Sopyło w artykule Nie tylko Word i Excel. Przydatne funkcje usługi Office 365 dla firm omawia wybrane aplikacje Office 365 i podaje praktyczne przykłady ich zastosowania w bibliotekach. Zachęcamy czytelników do dzielenia się doświadczeniem z wdrażania nowych technologii w bibliotekach i potrzebach w tym zakresie.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Spis rzeczy – art. 49 k.c. a praktyka biblioteczna, a w kolejnych stałych rubrykach „O bibliotekach w prasie”, „Sprawozdania irelacje”, „Przegląd piśmiennictwa”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Marcowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

W lutym przypadła 90. rocznica reaktywowania Biblioteki Narodowej. Z tej okazji zamieszczamy tekst Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. podpisanego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego.

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

Bibliotekarz 3/2018

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY

Katarzyna Czyż, Michał Pawlicki: Deskryptory Biblioteki Narodowej w bibliografii regionalnej województwa świętokrzyskiego

Paweł Jezierski: Kluby jako formy aktywizacji lokalnych społeczności

Michalina Byra: Co można jeszcze odnaleźć w dziewiętnastowiecznej prasie 

Jubileusz Biblioteki Narodowej 

Z BIBLIOTEK

Aneta Wcisło: 90 lat na poziomie: Jubileusz Biblioteki w Sosnowcu 

Magdalena Kokosińska: Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi – profesjonalnie i przyjaźnie 

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Dziarska osiemdziesięciolatka… (Iwona Typiak-Kowalska)

NOWE TECHNOLOGIE

Tomasz Sopyło:Nie tylko Word i Excel

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Biblioteka jako usługa (Agnieszka Adamiec)

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece (Monika Simonjetz) 

Nowe media, nowe technologie w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki (Monika Machowicz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Spis rzeczy – art. 49 k.c. a praktyka biblioteczna (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Halina Leszczyńska-Stąsiek (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Bibliografia fonografii polskiej na stronach SBP • SBP w kampanii #1Lib1Ref • Warsztaty SBP dotyczące ochrony danych osobowych • Prezydium ZG SBP (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: