Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 5/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.10 kg
Częstotliwość: miesięcznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Numer majowy "Bibliotekarza"

W majowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy wybór tematów związanych z aktualnymi bibliotekarskimi zagadnieniami i wydarzeniami. Pierwszy tekst Wartość opracowania retrospektywnego wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie autorstwa Agnieszki Duk-Drąg przedstawia prowadzone od kilku lat prace nad retrospektywnym opracowaniem zbiorów. Do 2021 r. Biblioteka Główna WAT stawia sobie za cel wprowadzenie do katalogu online wszystkich publikacji znajdujących się w katalogach kartkowych. W opinii autorki książki wprowadzone online otrzymują „nowe” życie i odnajdują użytkowników. W kolejnym tekście Tomaszewska ilustrowana Artur Nowakowski opisuje twórczość Marty Tomaszewskiej, popularnej autorki książek dla dzieci i młodzie- ży. Tłem tej interesującej narracji są ilustracje do tekstów, prezentacja sylwetek autorów ilustracji i ich dorobku. Prace nad ilustracjami książek dla dzieci wymagają od ich autorów wszechstronnej wiedzy i wielkiej wyobraźni, bowiem mają rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych, skłonić do refleksyjnego myślenia. W dziale „Z bibliotek” przedstawiamy dwa teksty. Pierwszy Kazimierza Surmy Babciu, a skąd ty to umiesz? omawia działania w zakresie edukacji komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu adresowane dla seniorów. Drugi Joanny Perończyk Dział Książki Dawnej przedstawia zbiory specjalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Autorka omawia najstarsze egzemplarze książek znajdujące się w tej zabytkowej kolekcji objętej projektem ochrony i konserwacji. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Marią Sosin, dyrektorką Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. M. Sosin, bibliotekarka z 50-letnim stażem pracy, opowiada o meandrach pracy bibliotekarza, o tym co najważniejsze w bieżącym zarządzaniu biblioteką i staraniach, by była ważną lokalną instytucją, odwiedzaną przez mieszkańców, docenianą przez organizatorów, by była nowoczesna, umiała rozpoznawać aktualne potrzeby czytelników i była przygotowana na ciągłe zmiany. Uwieńczeniem wieloletniej pracy dyrektorki starosądeckiej biblioteki było otwarcie nowego gmachu biblioteki. W uroczystości uczestniczyła Agata Kornhauser-Duda, żona Prezydenta RP.

W dziale „Nowe technologie” Tomasz Sopyło w artykule Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece omawia wirtualną rzeczywistość i jej praktyczne realizacje. Szczegółowo prezentuje dostępne urządzenie umożliwiające jej doświadczenie oraz możliwości zastosowania wirtualnej rzeczywistości w bibliotekach.

W dziale „Prawo biblioteczne” prezentujemy tekst Rafała Golata Status dyrektora biblioteki publicznej. W kolejnych stałych rubrykach „Sprawozdania i relacje”, „W kilku słowach” zamieszczamy informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Majowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”

 

Spis treści

 

Bibliotekarz 5/2018

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Agnieszka Duk-Drąg: Wartość opracowania retrospektywnego wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

Artur Nowakowski: Tomaszewska ilustrowana

Z BIBLIOTEK

Kazimierz Surma: Babciu, a skąd ty to umiesz?

Joanna Perończyk: Dział Książki Dawnej

WYWIADY

Rozmowa z Marią Sosin (Elżbieta Stefańczyk)

NOWE TECHNOLOGIE

Tomasz Sopyło: Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Archiwizacja – ratunek dla zabytków fonograficznych (Katarzyna Janczewska-Sołomko)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Status dyrektora biblioteki publicznej (uwagi w kontekście wyroku SN z 27 stycznia 2016 r.) (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zofia Dowtortt (Marek Dubiński) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za 2017 r.

W KILKU SŁOWACH

 
To ja, JEŻYK
To ja, JEŻYKMaja Kuczerskacena 20,90 zł 24,90 zł
Tagi:
To ja, WIEWIÓRKA
To ja, WIEWIÓRKAJelena Korieniewacena 20,90 zł 24,90 zł
Tagi: