Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 7/8/2018Wydawnictwo SBPcena 30,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0032-4752
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

W lipcowo-sierpniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy artykuły odnoszące się do różnych kierunków działalności bibliotek i związanych z nimi projektów.

Wśród nich szczególnie polecamy teksty zamieszczone w dziale „Artykuły”. Pierwszy W pogoni za… użytkownikiem. Kierunki zmian w językach haseł przedmiotowych autorstwa Anny Stanis z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie prezentuje rozważania na temat zmian, jakie zaszły w językach haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej oraz KABA. 

W kolejnym tekście Co czytają poloniści? Główne wyniki sondażu wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Dominika Michalak przedstawia wnioski z badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową dotyczące motywacji czytelniczych polonistów i ich opinii o czytelnictwie uczniów, a także wyborów czytelniczych nauczycieli. Ireneusz Janik z Akademii Muzycznej w Łodzi, autor trzeciego tekstu Przypadek Gustawa Mahlera. Problem wiarygodności transkrypcji cyfrowych płyt 78rpm, stawia pytanie: czy najnowsze narzędzia do odczytywania zapisów dźwiękowych powinny być stosowane do zabytkowych płyt, materiałów powstałych z zastosowaniem innej niż współczesna techniki? 

W dziale „Z bibliotek” przedstawiamy tekst Katarzyny Pawluk Setnie ubawieni. Jak wspólnie odkrywamy humor lat międzywojennych, omawiający kolejny projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, prowadzony wspólnie z Radiem Opole. 

W dziale „Wywiady” prezentujemy rozmowę z Cecylią Judek, Bibliotekarzem Roku 2017. Laureatka opowiada o swojej pracy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, o działalności w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w którym od 2005 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Okręgu. 

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Nowych technologiach” Tomasz Sopyło prezentuje możliwości wykorzystania w działalności bibliotek Ankiet i formularzy internetowych, w „Sprawozdaniach i relacjach” Przemysław Kasperkiewicz przedstawia Książkowy Mundial na Narodowym. Raport z 9. Warszawskich Targów Książki, w „Prawie bibliotecznym” Rafał Golat omawia Aspekty biblioteczne w umowach międzynarodowych, w „Ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia Kartę zobowiązania czytelnika według RODO. 

W stałych rubrykach: „O bibliotekach w prasie”, „W kilku słowach”, „Przeglądzie piśmiennictwa”, „Z życia SBP” zamieszczamy bieżące informacje. Wakacyjny numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury 

życzy 

Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY

Anna Stanis: W pogoni za… użytkownikiem. Kierunki zmian w językach haseł przedmiotowych

Dominika Michalak: Co czytają poloniści? Główne wyniki sondażu wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

Ireneusz Janik: Przypadek Gustawa Mahlera. Problem wiarygodności transkrypcji cyfrowych płyt 78rpm 

Z BIBLIOTEK

Katarzyna Pawluk: Setnie ubawieni. Jak wspólnie odkrywamy humor lat międzywojennych 

Małgorzata Dargiel-Kowalska: Tydzień Bibliotek 2018 

WYWIADY

Rozmowa z Cecylią Judek – Bibliotekarzem Roku 2017 (Marzena Przybysz)

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

W poszukiwaniu skarbów… (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz)

NOWE TECHNOLOGIE

Tomasz Sopyło: Ankiety i formularze internetowe

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Książkowy Mundial na Narodowym. Raport z 9. Warszawskich Targów Książki (Przemysław Kasperkiewicz)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) 

PRAWO BIBLIOTECZNE

Aspekty biblioteczne w umowach międzynarodowych (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Karta zobowiązania czytelnika według RODO (Sylwia Czub-Kiełczewska)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Stanisław Wierzbicki (Marek Dubiński)

Z ŻYCA SBP

Projekt „Biblioteka czeka” Oddziału SBP w Sieradzu • Wygrane marzenia – Finał XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” • Spotkanie wspomnieniowe SBP poświęcone pamięci Hanny Zasadowej • Posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego SBP (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH 

Tagi: