Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 9/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy trzema tekstami w dziale „Artykuły”. Pierwszy z nich Kultura czytelnicza nastolatków – książki i biblioteki autorstwa dr Zofii Zasackiej z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej prezentuje wyniki zrealizowanego jesienią 2017 r. w 104 gminach IV ogólnopolskiego badania czytelnictwa polskiej młodzieży, które objęło 1794 uczniów III klasy gimnazjum, 1785 rodziców, 104 dyrektorów oraz 104 nauczycieli języka polskiego uczących w wylosowanych klasach. Drugi tekst Fantastyka w Trzecim obiegu w PRL-u Artura Nowakowskiego omawia powstające w Polsce w drugiej połowie lat 70. XX w. publikacje tworzone dla miłośników literatury fantastycznej i fantastycznonaukowej.  Trzeci tekst Kolekcja Adama Mańczaka ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Sławomira Dolaty przedstawia najcenniejsze zbiory Działu Muzycznego. Kolekcja Fonograficzna składa

się z cennych zabytków pozyskanych przez Muzeum od bydgoskiego kolekcjonera i sportowca Adama Mańczaka.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy z nich dr hab. Jadwigi Sadowskiej „Ocalanie od zapomnienia” w MBP w Ostrowi Mazowieckiej prezentuje wyniki konkursu „Ocalić od zapomnienia”, którego celem było przybliżenie lokalnej historii, ocalenie od zapomnienia wydarzeń i ludzi oraz promocja amatorskiej twórczości literackiej. Drugi tekst Joanny Trusiuk z Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 10 lat realizacji programu Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim omawia efekty programu DKK. Autorka przedstawia rolę Książnicy Podlaskiej jako koordynatora regionalnego, wpływ programu na promocję czytelnictwa, ożywienie i integrację środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Jolantą Janiec, zdobywczynią drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie SBP Bibliotekarz Roku 2017, kierownikiem Działu Udostępniania Zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie. Laureatka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat pracy, realizowanych projektów, odnosi się do ważnych w pracy bibliotekarza kontaktów z ludźmi, a także zdradza swoje marzenia, związane również z pracą zawodową, pozyskania nowego lokalu dla biblioteki. 

W dziale „Nowe Technologie” dr Dorota Siwecka z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia artykuł Linked Open Data czyli otwarte dane powiązane w perspektywie bibliotekarskiej. 

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” dr Grażyny Lewandowicz-Nosal Obecność książki w życiu młodego pokolenia oraz dr hab. Zdzisława Gębołysia Bibliografie specjalne: rozwój i integracja, w „Prawie bibliotecznym” Rafała Golata Zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

W stałych rubrykach O bibliotekach w prasie, W kilku słowach, Z życia SBP zamieszczamy bieżące informacje. Wrześniowy numer „Bibliotekarza” zamykają Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury 

życzy 

Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY

Zofia Zasacka: Kultura czytelnicza nastolatków – książki i biblioteki 

Artur Nowakowski: Fantastyka w Trzecim Obiegu w PRL-u 

Sławomir Dolata: Kolekcja Adama Mańczaka ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

Z BIBLIOTEK

Jadwiga Sadowska: „Ocalanie od zapomnienia” w MBP w Ostrowi Mazowieckiej 

Joanna Trusiuk: 10 lat realizacji programu. Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim 

WYWIADY

Rozmowa z Jolantą Janiec – laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2017 (Marzena Przybysz) 

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Gala Czytelnika... (Iwona Typiak-Kowalska) 

NOWE TECHNOLOGIE

Dorota Siwecka: Linked Open Data, czyli otwarte dane powiązane w perspektywie bibliotekarskiej

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Obecność książki w życiu młodego pokolenia (Grażyna Lewandowicz-Nosal)

Bibliografie specjalne: rozwój i integracja (Zdzisław Gębołyś)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Rafał Golat) 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Anna Machalska-Garbacz (Anna Chadaj, Małgorzata Dudek)

Z ŻYCIA SBP

II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych - Informacja z koła kłodzkiego - SBP - Konkurs „Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza”, patronat SBP - Digitalizacja miesięczników SBP - Zmiana nazwy Wydawnictwa SBP - Konkurs na najciekawsze wydarzenie w ramach TB 2018 – wyniki (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH

Tagi: