Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 10/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.10 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

W październikowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy teksty dotyczące różnych ważnych bibliotekarskich problemów. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Izabeli Koryś z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej Moda na bieganie a moda na czytanie: post scriptum do najnowszego raportu czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Autorka analizując wyniki tegorocznego raportu stwierdza, że chociaż ogólne wskaźniki poziomu czytelnictwa są stabilne, to jednak młodsze i starsze pokolenie czyta w inny sposób i z inną intensywnością. Zachęca, aby moda na czytanie stała się dla Polaków tym, czym od kilku lat jest moda na bieganie w maratonach ulicznych. Drugi tekst Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Podkarpacia z archiwów prywatnych dra Kacpra Świerka z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie omawia zbiory Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej poświęcone dziedzictwu kulturowemu regionu. Na szczególną uwagę w kolekcji zasługują zbiory fotograficzne, w tym znanego rzeszowskiego fotografa Edwarda Janusza. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy artykuł Izabeli Zając Działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W dziale „Wspomnienia” przedstawiamy tekst Wspomnienia z mojej działalności w Oddziale Stołecznym SBP (1972-1997) Marii Brykczyńskiej, wieloletniej działaczki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, której na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP w październiku 2017 r. nadano tytuł Honorowego Członka SBP w uznaniu Jej pracy na rzecz polskiego bibliotekarstwa i organizacji. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Małgorzatą Sońską, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie, która zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP Bibliotekarz Roku 2017. Laureatka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat pracy, motywacjami w podejmowaniu nowych inicjatyw i projektów, opowiada o sukcesach biblioteki i ciekawych zadaniach, w tym o współpracy z lokalnym środowiskiem. W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Marty Truszczyńskiej i Anny Walskiej-Golowskiej III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Nowa regulacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz w „Ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwii Czub-Kiełczewskiej RODO-absurdy, jak nie dać się zwariować. Numer dopełniają stałe rubryki „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Październikowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Post-aktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Elżbieta Stefańczyk

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) – 3

ARTYKUŁY

Izabela Koryś: Moda na bieganie a moda na czytanie: post scriptum do najnowszego raportu czytelnictwa Biblioteki Narodowej – 4

Kacper Świerk: Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego Podkarpacia z archiwów prywatnych – 9

Z BIBLIOTEK

Izabela Zając: Działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – 12

WSPOMNIENIA

Maria Brykczyńska: Wspomnienia z mojej działalności w Oddziale Stołecznym SBP (1972-1997) – 20

WYWIADY

Rozmowa z Małgorzatą Sońską laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2017 (Marzena Przybysz) – 26

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Wolne książki w Stalowej Woli... (Małgorzata Zaremba) – 30

SPRAWOZDANIA I RELACJE

III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych (Marta Truszczyńska, Anna Walska-Golowska) – 32

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nowa regulacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Rafał Golat) – 35

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

RODO-absurdy, jak nie dać się zwariować (Sylwia Czub-Kiełczewska) – 38

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Jan Wageman (Marek Dubiński) – 41

Z ŻYCIA SBP

Konkurs IFLA w Kuala Lumpur • Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza • SBP realizuje projekt „Teatralne spotkania z książką” (Marzena Przybysz) – 42

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) – 43

W KILKU SŁOWACH – 11, 19

Tagi: