Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 11/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.30 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem prof. dr. hab. Elżbiety Barbary Zybert Osoby doświadczające bezdomności i biblioteki. Autorka prezentując cele Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych omawia działania podjęte na rzecz ich realizacji przez organizacje narodowe oraz międzynarodowe, w tym IFLA. Szczególną uwagę poświęca wytycznym IFLA Guideliness For Library Services To People Experiencing Homelessness, które ukazały się w 2017 r. i stanowią wskazania dla bibliotek, jak przygotować ofertę dla osób dotkniętych bezdomnością. Drugi tekst Biblioteka też przyciąga! Zjawisko internacjonalizacji polskiej biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) Lilianny Nalewajskiej z BUW omawia działania szkoleniowe podjęte przez bibliotekę na rzecz studentów zagranicznych, wprowadzające w zasady korzystania ze zbiorów i usług placówki. Autorka przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród zagranicznych studentów UW, którego celem było poznanie potrzeb oczekiwań dotyczących usług, w tym szkoleń, oferowanych w sieci bibliotek UW. Trzeci tekst Praktyka pozyskiwania czytelników w małej bibliotece publicznej autorstwa Kamilli Marchewskiej z Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze prezentuje metody pobudzania czytelnictwa w małej miejscowości na podstawie własnych doświadczeń. 

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa artykuły. Pierwszy Jolanty Jordan-Wechty i Marzeny Szafińskiej-Chadały Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze omawia działania edukacyjne podjęte w tej placówce na rzecz bibliotekarzy-nauczycieli. Drugi autorstwa Agnieszki Podrazik i Marty Urbaniec Akademia AGH Junior w Bibliotece Głównej AGH przedstawia aktywność biblioteki na rzecz najmłodszych mieszkańców Krakowa. 

W dziale „Wspomnienia” przedstawiamy tekst O Andrzeju słowo serdeczne autorstwa Zbigniewa Żmigrodzkiego poświęcony zmarłemu we wrześniu 2017 r. Andrzejowi Paluchowskiemu. Drugi tekst Marka Dubińskiego Pionierzy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w służbie Ojczyźnie – wspomnienie w 100-lecie niepodległości przedstawia sylwetki trzech pracowników biblioteki. 

W działach: „Sprawozdania i relacje” dr Zbigniew Gruszka w Transform libraries, transform societies przedstawia swoje refleksje z pobytu na tegorocznym 84. Kongresie IFLA w Kuala Lumpur w sierpniu br., w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Nowe zasady przedawniania się roszczeń. 

Numer dopełniają stałe rubryki „O bibliotekach w prasie”, „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Listopadowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury 

życzy 

Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) – 3

ARTYKUŁY

Elżbieta Barbara Zybert: Osoby doświadczające bezdomności i biblioteki– 4

Lilianna Nalewajska: Biblioteka też przyciąga! Zjawisko internacjonalizacji polskiej biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) – 11

Kamilla Marchewska: Praktyka pozyskiwania czytelników w małej bibliotece publicznej – 16

Z BIBLIOTEK

Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała: Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – 18

Agnieszka Podrazik, Marta Urbaniec: Akademia AGH Junior w Bibliotece Głównej AGH – 22

WSPOMNIENIA

Zbigniew Żmigrodzki: O Andrzeju słowo serdeczne – 28

Marek Dubiński: Pionierzy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w służbie Ojczyźnie – wspomnienie w 100-lecie niepodległości – 30

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Nagroda im. Anny Platto... (Agnieszka Prymak-Sawic) – 32

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Transform libraries, transform societies. Sprawozdanie z 84. Kongresu IFLA (Zbigniew Gruszka) – 34

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz) – 36

PRAWO BIBLIOTECZNE

Nowe zasady przedawniania się roszczeń (Rafał Golat) – 37

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Edward Pomarański (Stefan Kubów) – 40

Z ŻYCIA SBP

Projekt SBP „Ruchome wykłady pomorzoznawcze” • Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych • Teatralne spotkania z książką w Kadzidle • Bibliotekarze z Podlasia z wycieczką do Trójmiasta i Karlskrony w Szwecji • Akcja głośnego czytania w Łodzi (Marzena Przybysz) – 42

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) – 43

W KILKU SŁOWACH – 17, 39

Tagi: