Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 12/2018Wydawnictwo SBPcena 15,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.10 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Grudniowy numer „Bibliotekarza” przedstawia różnorodne tematycznie teksty, relacje i opinie. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Jacka Wojciechowskiego Książka jako obciach. Autor polemizuje z funkcjonującym w świadomości społecznej poglądem o zmierzchu zainteresowania książką i zastąpieniu jej nowymi technologiami. Drugi artykuł Ustawa czytelnicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Marii Garczyńskiej z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawia działania podjęte przez rząd Emiratów Arabskich zapobiegające spadkowi zainteresowania książką.

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy artyku¬ły. Pierwszy Bożeny Orczykowskiej Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” omawia zaangażo¬wanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku we współtworzeniu wydarzenia, jakim jest nagroda literacka zainicjowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego w stulecie odzyskania Niepodległości. Drugi Katarzyny Pawluk Setnie ubawieni. Kraków, Lwów i… powrót do War-szawy. Cz. 2 prezentuje projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu prowadzony we współpracy z Radiem Opole. Trzeci 90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej autorstwa Anny Dudy-Depty i Aliny Wierzbickiej przedstawia jedną z najstarszych bibliotek na Ma¬zowszu. Okazją do zaprezentowania jej historii, działalności na rzecz lokalnego środowiska, a tak¬że aktywności pracowników książnicy jest jubileusz 90-lecia.

W dziale „Wspomnienia” przedstawiamy tekst Garść wspomnień o bi¬bliotece i… Krystynie Cembaluk autorstwa Szymona Wrzesińskiego poświęcony zmarłej w sierpniu 2018 r. wieloletniej kierowniczki Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku Śląskim.

W dziale „Wywiady” prezen¬tujemy rozmowę z dr. Andrzejem Buckiem, dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Rozmówca zapoznaje nas ze swoimi zainteresowaniami, podjętymi pracami na rzecz modernizacji zielonogórskiej książnicy i bibliotek publicznych w województwie.

W dziale „Sprawozdanie i relacje” Katarzyna Grygoruk Na wakacyj¬nym szlaku… Biblioteka Johna Rylandsa w Manchesterze dzieli się refleksjami z pobytu w Wielkiej Brytanii a dr Beata Taraszkiewicz Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży przedstawia relację z siódmej już kon¬ferencji, która odbyła się we wrześniu 2018 r. w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W działach „Prawo biblioteczne” artykuł Rafała Golata omawia Reformę szkolnictwa wyższego i nauki a działalność bibliotek, a w „Ochronie danych osobowych” tekst Sylwii Czub-Kiełczewskiej, w którym autorka anali¬zuje Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych w bibliotece.

Numer dopełniają stałe rubryki „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Grudniowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym  2019 Roku
życzy
Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)
ARTYKUŁY
Jacek Wojciechowski: Książka jako obciach
Maria Garczyńska: Ustawa czytelnicza w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Z BIBLIOTEK
Bożena Orczykowska: Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”
Katarzyna Pawluk: Setnie ubawieni. Kraków, Lwów i... powrót do Warszawy. Cz. 2
Anna Duda-Depta, Alina Wierzbicka: 90 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
WSPOMNIENIA
Szymon Wrzesiński: Garść wspomnień o bibliotece i... Krystynie Cembaluk
WYWIADY
Rozmowa z dr. Andrzejem Buckiem (Elżbieta Stefańczyk)
sprawozdania i relacje
Na wakacyjnym szlaku... Biblioteka Johna Rylandsa w Manchesterze (Katarzyna Grygoruk)
Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży (Beata Taraszkiewicz)
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)
PRAWO BIBLIOTECZNE
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki a działalność bibliotek (Rafał Golat)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych w bibliotece (Sylwia Czub-Kiełczewska)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
TadeuszZamłyński (Marek Dubiński)
Z ŻYCIA SBP
Spotkanie studyjne z bibliotekarzami powiatu ciechanowskiego w Książnicy Podlaskiej • Wykaz miejsc spoczynku zasłużonych bibliotekarzy warszawskich • Spotkanie członków Okręgu Podlaskiego SBP • BiblioLAB w Szczecinie • Projekt Centrum Kultury Dialogu 2018 w MBP w Szczecinie. Podsumowanie działań koła 3 Oddziału SBP (Marzena Przybysz)
POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)
W KILKU SŁOWACH

Tagi: