Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliotekarz 1/2019Wydawnictwo SBPcena 17,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0208-4333
Waga: 0.10 kg

Częstotliwość: miesięcznikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Opis:

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2019 r. rozpoczyna tekst  Jacka Jackowskiego z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”. Autor omawia realizację zadania mającego na celu zbadanie, opracowanie, archiwizację, digitalizację i udostępnianie dziedzictwa fonograficznego polskiej muzyki tradycyjnej. W jego ramach utworzono największe w Polsce repozytorium cyfrowych kopii archiwalnych nagrań muzyki tradycyjnej, pochodzących z bogatych krajowych kolekcji nagrań. 

Drugi artykuł Najciekawsze księgarnie świata: El Ateneo Marii Garczyńskiej z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przedstawia wyniki rankingów na najbardziej oryginalne księgarnie opracowane przez dziennikarzy i użytkowników tych placówek. Na listach obu rankingów znalazła się księgarnia El Ateneo z Buenos Aires w Argentynie. 

W dziale „Z bibliotek” prezentujemy trzy artykuły. Pierwszy Anny Liszki i Katarzyny Wasilkowskiej System informacyjno-wyszukiwawczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach omawia prace nad usprawnieniem obsługi informacyjnej czytelników biblioteki, m.in. wprowadzenie deskryptorów BN. Działania te, od kilku lat prowadzone są we współpracy z Biblioteką Narodową. Drugi artykuł Katarzyny Grygoruk Nowe inicjatywy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w procesie kształtowania przestrzeni publicznej uczelni wojskowej przedstawia prowadzone projekty związane ze zmianą wizerunku biblioteki jako nowoczesnej placówki edukacji, informacji i kultury. Trzeci tekst Regionalizm w pigułce – nowe bazy Książnicy Beskidzkiej autorstwa Beaty Kani prezentuje aktywność biblioteki w realizacji potrzeb informacyjnych użytkowników z wykorzystaniem powstałych w ostatnim czasie baz danych odnoszących się do zbiorów regionalnych obszaru Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. 

W kolejnym dziale proponujemy tekst Wspomnienie – dr Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, autorstwa Jacka Kowalskiego, poświęcony zmarłej w październiku 2018 r. emerytowanej pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie. 

W dziale „Wywiady” prezentujemy rozmowę z Danielem Ziarkowskim, bibliotekarzem, filozofem, slawistą, kompozytorem, gitarzystą, poetą, autorem tekstów. Rozmówca zapoznaje nas ze swoimi zainteresowaniami, twórczością poetycką i muzyczną, w tym aktywnością w zespole „Chłopcy” oraz opublikowanymi książkami. 

W kolejnych działach prezentujemy następujące teksty: w „Sprawozdaniach i relacjach” Śląski weekend z książką po raz czwarty… autorstwa Przemysława Kasperkiewicza, w którym autor dzieli się refleksjami z pobytu na kolejnych targach książki w Katowicach, Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje Irminy Utraty relacjonujący czwartą ogólnopolską konferencję, która odbyła się w październiku 2018 r. w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; w „Prawie bibliotecznym” artykuł Rafała Golata Przegląd orzecznictwa dotyczącego bibliotek. 

Numer dopełniają stałe rubryki „O bibliotekach w prasie”, „Z oficyny wydawniczej SBP”, „Z życia SBP”, w których zamieszczamy bieżące informacje. Styczniowy numer „Bibliotekarza” zamykają „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Miłej lektury 

życzy 

Redakcja „Bibliotekarza”

Spis treści

OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk) 

ARTYKUŁY 

Jacek Jackowski: Projekt „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne” 

Maria Garczyńska: Najciekawsze księgarnie świata: El Ateneo 

Z BIBLIOTEK 

Anna Liszka, Katarzyna Wasilkowska: System informacyjno-wyszukiwawczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach 

Katarzyna Grygoruk: Nowe inicjatywy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w procesie kształtowania przestrzeni publicznej uczelni wojskowej

Beata Kania: Regionalizm w pigułce – nowe bazy Książnicy Beskidzkiej

WSPOMNIENIA 

Jacek Kowalski: Wspomnienie – dr Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep (1935-2018) 

WYWIADY 

...Jest taka biblioteka... jest taki bibliotekarz... Rozmowa z Danielem Ziarkowskim 

O BIBLIOTEKACH W PRASIE 

Literackie pikniki... (Iwona Joć-Adamkowicz, Grzegorz Grzenkowicz) 

SPRAWOZDANIA I RELACJE 

Śląski weekend z książką po raz czwarty… (Przemysław Kasperkiewicz)

Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje (Irmina Utrata)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz

PRAWO BIBLIOTECZNE

Przegląd orzecznictwa dotyczącego bibliotek (Rafał Golat)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Stanisława Mazur (Marek Dubiński) 

Z ŻYCIA SBP

Kongres IAML w Lipsku 2018 • Zachodniopomorski Dzień Bibliotekarza 2018, czyli sztuka przetrwania w bibliotece • Jubileusz 50-lecia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach • 37. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP • XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” • Jubileusz 20-lecia działalności biblioteki polskiej w Essen z udziałem SBP • Konkurs historyczno-fotograficzny „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne” • „Wykład Markiewiczowski” w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie • Jubileusz 10-lecia FRSI z udziałem SBP • Akcja SBP – „Poczęstuj się książką” – dla seniorów z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie • Ankieta w sprawie statusu bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach akademickich • Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej (Marzena Przybysz) 

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski) 

W KILKU SŁOWACH 

Tagi: