Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Przegląd Biblioteczny 3/2016Wydawnictwo SBPcena 46,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0033-202X
Waga: 0.40 kg

Częstotliwość: kwartalnikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Spis treści

ARTYKUŁY

 • Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj: Miejsce i znaczenie oceny jakości informacji w wybranych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych
 • Jacek Willecki: Rozwój e-zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowany ze środków europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

 

 • Edyta Strzelczyk: Jak nas oceniają użytkownicy? Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej
 • Małgorzata Rychlik, Monika Theus: Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (Studium przypadku)
 • Barbara Maria Morawiec: Użytkownicy bibliotek cyfrowych – analiza badań odbiorców Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

 

SPRAWOZDANIA

 • „Big Data i Cloud Computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”. Seminarium naukowe (Warszawa, 9 marca 2016 r.) (Marta Grabowska)
 • „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą” Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Kielce, 25-26 kwietnia 2016 r.) (Magdalena Przybysz-Stawska)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 

 • Jan Muszkowski: Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. W opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ze wstępem Hanny Tadeusiewicz. Łódź – Warszawa: Uniwersytet Łódzki – Wydaw. SBP 2015 (Maria Kocójowa)
 • Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty, istota, uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2015 (Marta Grabowska)
 • Małgorzata Kisilowska, Magdalena Paul, Michał Zając: Jak czytają Polacy? Warszawa: Centrum Cyfrowe, 2016 (Jacek Wojciechowski)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

 

Z ŻYCIA SBP

KOMUNIKATY

 • III edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej (Mariola Antczak)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Tagi: