Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Przegląd Biblioteczny 4/2016Wydawnictwo SBPcena 46,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0033-202X
Waga: 0.26 kg
Czestotliwość: kwartalnik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Spis treści

 

ARTYKUŁY


 • Tomasz Kruszewski: Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich    następców po dekadzie – raport z badań
 • Snunith Shoham: Libraries in Israel
 • Magdalena Wójcik: Najnowsze trendy w IT – potencjał dla bibliotek
 • Renata Borońska: Centrum nauki jako przykład wykorzystania przestrzeni bibliotecznej w działalności bibliotek naukowych


SPRAWOZDANIA

 • „Związki, współpraca i społeczność”. Światowy Kongres Bibliotek i Infor¬macji i 82. Konferencja Generalna IFLA (Columbus, Ohio, Stany Zjedno¬czone, 13-19 sierpnia 2016 r.) (Elżbieta Barbara Zybert)
 •  „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem” (War¬szawa, 14 października 2016 r.) (Anna Stanis)


RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

 • Mariusz Jarocki: Open Source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczel¬ni akademickich w Polsce. Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikoła¬ja Kopernika, 2015 (Marta Grabowska)
 • Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV. Pod red. Magdaleny Rzad¬kowolskiej. Warszawa: Wydaw. SBP 2016 (Dariusz Grygrowski)
 • Bibliothèques, enfance et jeunesse, sous la direction de Françoise Legendre.Paris: Editions du Cercle de la Librairie 2015 (Agnieszka Wandel)
 • Paul Ladewig: Katechizm biblioteki. Przełożył z języka niemieckiego na ję¬zyk polski Zdzisław Gębołyś, przy współpracy Bernharda Kwoki; prze¬łożył z języka niemieckiego na język angielski Zdzisław Gębołyś. Byd¬goszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2016 (Bogumiła Warząchowska)
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)
 • Z ŻYCIA SBP


Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Wspomnienie o Jadwidze Kołodziejskiej (1928-2016) (Henryk Hollender)
 • Piotr Litwiniuk (1948-2016) (Marek Dubiński)
 • WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: