Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Przegląd Biblioteczny 3/2018Wydawnictwo SBPcena 49,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0033-202X
Waga: 0.40 kg

Częstotliwość: kwartalnikŁadowanie
Zamów Prenumeratę:

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Sebastian Dawid Kotuła: Pole badawcze bibliologii i informatologii – wybrane problemy Justyna Jasiewicz: Metody etnograficzne w bibliotekoznawstwie

Artur Znajomski: Bibliografie lokalne w opinii krytyków

Magdalena Wójcik: Library User Experience, czyli o budowaniu doświadczenia użytkownika w bibliotece

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Julita Niedźwiecka-Ambroziak, Przemysław Krysiński, Adam Szalach: Analiza wizualna układów kompozycyjnych okładek książek metodą eye trackingu

SPRAWOZDANIA

„Libraries for the Future – from Inspiring Spaces to Open Science” 39th Annual IATUL Conference (Oslo, 18-21 czerwca 2018) (Olga Konatowska)

„Obecność książki w życiu młodego pokolenia” (Warszawa, 18-19 czerwca 2018 r.) (Dorota Grabowska)

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Academic and Digital Libraries: Emerging Directions and Trends. Ed. By Gloria J. Holbrook. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2018 (Małgorzata Kisilowska)

Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimnoch: Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2017 (Katarzyna Jamrozik)

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)

Z ŻYCIA SBP

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 

Tagi: