Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnymJarosław Pacekcena 45,00 zł

Seria: NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
ISBN: 978-83-61464-44-0
Format: B5
Liczba stron: 244
Data wydania: 01.2011
Waga: 0.41 kgOpis:

Książka Jarosława Packa przynosi pierwsze, nie tylko w piśmiennictwie polskim, naukowe rozpoznanie zakrojonego na szeroką skalę procesu dostosowania bibliografii jako podstawowego narzędzia do potrzeb środowiska cyfrowego. Autor sformułował w sposób oryginalny problem istotny dla dokonującego się właśnie – pod wpływem rewolucji informacyjnej – przełomu w rozwoju bibliografii jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Wszechstronna i dociekliwa, oparta na rzetelnej erudycji charakterystyka tego procesu, jego konsekwencji dla kierunku, w którym badania bibliograficzne będą zmierzały w najbliższych latach – wyznaczają miarę znaczenia tej książki.
Cena 45 zł, stron 244

Spis treści

1 Wstęp

2 Przedmiot i postać bibliografii. Stan obecny i perspektywy
2.1 Przedmiot bibliografii
    Książka i dokument jako przedmiot bibliografii
    Typy dokumentów i ich typologie
2.2 Postać bibliografii
    Nowe postaci bibliografii
2.3 Podsumowanie

3 Standaryzacja i metadane bibliograficzne
    Standard i norma
3.1 Standaryzacja bibliograficzna
    Opis bibliograficzny, rekord, format
    Interoperacyjność
    Standaryzacja opisu bibliograficznego
3.2 Modele metadanych bibliograficznych
    Functional Requirements for Bibliographic Records
    Dublin Core
    MODS, MADS, METS
    ONIX
    Języki i protokoły
        Resource Description Framework
        Extensible Markup Language
3.3 Podsumowanie

4. Możliwości i narzędzia wyszukiwania w bibliografiach tradycyjnych i cyfrowych
4.1 Układ
    Układ bibliografii w aspekcie ucyfrowienia
    Przykłady baz danych
4.2 Indeksy
    Indeksy w aspekcie ich ucyfrowienia
4.3 Charakterystyki wyszukiwawcze
    Charakterystyki wyszukiwawcze w aspekcie ich ucyfrowienia
4.4 Odsyłacze
    Odsyłacze w aspekcie ich ucyfrowienia
4.5 Adnotacje i analizy dokumentacyjne
    Abstraktyi analizy dokumentacyjne
    Adnotacje
    Adnotacje i analizy w aspekcie ich ucyfrowienia
4.6 Folksonomia
    Niedostatki folksonomii
    Perspektywy zastosowania folksonomii w bibliografii
    Grupowanie (clustering)
4.7 Podsumowanie

5 zakończenie

BIBLIOGRAFIA
OPRACOWANIA NORMALIZACYJNE I STANDARYZACYJNE
WYKAZ RYSUNKÓW
INDEKS