Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zagadnienia Informacji Naukowej 1/2012Wydawnictwo SBPcena 57,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0324-8194
Waga: 0.30 kg
Czestotliwość: półrocznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Opis:

 

Pierwszy numer „Zagadnień Informacji Naukowej” za rok 2012 zawiera w zrębie głównym 6 oryginalnych artykułów, a ponadto recenzję książki i nieformalne zaproszenie do udziału w dorocznej konferencji IFLA. 

Pierwszym jest tekst Jadwigi Sadowskiej pt. „Kompetencja językowa użytkowników systemów informacyjno-wyszukiwawczych czy kompetencja wyszukiwawcza?”, zawierający rozważania terminologiczne odnośnie trafnego nazewnictwa umiejętności użytkownika niezbędnych mu do celowego i skutecznego przeprowadzenia procesu wyszukiwania. 

O narzędziach i działaniach ułatwiających procesy wyszukiwawcze piszą autorzy dwóch artykułów. Bartłomiej Włodarczyk w sposób klarowny wprowadza czytelnika w zagadnienie map tematów jako systemów reprezentacji wiedzy. Omawia podstawowe pojęcia, historię rozwoju map i potencjał ich zastosowania w językach haseł przedmiotowych. Pokazuje wreszcie ich użyteczność przy zastosowaniu wizualizacji, zaprojektowanej odpowiednio do potrzeb użytkowników. Tekst uzupełnia pokaźna bibliografia. 

Z kolei Paweł Rygiel rozwija (poruszony w numerze „ZIN” 2/2011) temat opracowania rzeczowego dokumentów ikonograficznych w dużych kolekcjach bibliotecznych. Szczegółowo przedstawia podstawowe wymiary opisu – z czego składa się obraz, jaką tematykę porusza, wreszcie jaką ma formę. 

Magdalena Krynicka i Jarosław Pacek podjęli próbę spójnego, syntetycznego omówienia problemów współczesnych bibliografii narodowych. Po dość długim wstępie o charakterze „definicyjnym” zwracają uwagę m.in. na: opracowywanie metadanych dokumentów elektronicznych i sieciowych, problemy nieuporządkowania prawnego rejestrowania wybranych typów dokumentów elektronicznych, ustalenie ujednoliconych punktów dostępu do zasobów elektronicznych, interoperacyjność i potrzeby użytkowników konkurencyjność innych niż bibliografia narodowa informacji o zasobach, zmiana postaci samej bibliografii na cyfrową.

Artykuł Adama Pawłowskiego pt. Ocena jakości dokumentów a nowe media to, jak pisze sam autor, Propozycja przedstawiona poniżej wypełnia lukę istniejącą w polskojęzycznej literaturze naukowej, ponieważ ewaluację dokumentów ujmuje szeroko – w kategoriach historycznych i typologicznych z uwzględnieniem aspektów teoretycznego i praktycznego (formularz oceny). Autor omawia następujące kryteria oceny dokumentów: prawdziwość, zgodność z prawem, kształt edytorski, odpowiedzialność prawno-karna, poziom naukowy, wartość naukoznawcza, aukcyjna (antykwaryczna). Zwraca uwagę na problem oceny jakości dokumentów elektronicznych, w której szczególnie przestrzegać trzeba zasady adekwatności gatunkowej. Dużym atutem tekstu jest autorska propozycja formularza oceny obejmującego 20 cech dokumentu. 

Władysław Kolasa, na podstawie analizy bibliometrycznej prowadzonego przez siebie Indeksu cytowań historiografii mediów polskich, omawia tendencje w badaniach dawnej prasy polskiej. Wnikliwie i szczegółowo prezentuje na tej podstawie rozwój badań nad dawną prasą polską. Pokazuje problem wieloaspektowo – zarówno chronologicznie (także w poszczególnych podokresach), jak i w rozkładzie autorskim i podejmowanej tematyki. Dane bibliometryczne ilustrują obserwowany spadek zainteresowania tymi badaniami w ostatnich dekadach.

***

Numer 1 „Zagadnień Informacji Naukowej” za rok 2012 oceniam bardzo pozytywnie, jako wartościowy zbiór tekstów naukowych – o charakterze syntetycznym, badawczym lub przyczynkowym – z których większość może być punktem wyjścia dla dalszych badań. 

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej

 

Spis treści

 

 

I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY

  • Jadwiga Sadowska - KOMPETENCJA JĘZYKOWA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH  CZY KOMPETENCJA WYSZUKIWAWCZA?
  • Bartłomiej Włodarczyk -  MAPY TEMATÓW JAKO SYSTEM REPREZENTACJI WIEDZY
  • Władysław Kolasa - TENDENCJE W BADANIACH DAWNEJ PRASY POLSKIEJ (DO 1864 ROKU). ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA
  • Adam Pawłowski - OCENA JAKOŚCI DOKUMENTÓW A NOWE MEDIA
  • Magdalena Krynicka, Jarosław Pacek - PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOGRAFII NARODOWYCH 
  • Paweł Rygiel - TEORIA I PRAKTYKA OPRACOWANIA RZECZOWEGO DOKUMENTÓW IKONOGRAFICZNYCH W DUŻYCH KOLEKCJACH BIBLIOTECZNYCH.

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

AUTOMATYCZNE I TRADYCYJNE INDEKSOWANIE TREŚCI

Jadwiga Woźniak-Kacperek

III.  KRONIKA

ZBLIŻA SIĘ DOROCZNY KONGRES IFLA 

Lilianna Nalewajska

 

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: