Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 825 50 24 / 22 608 28 26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą
Zagadnienia Informacji Naukowej 2/2013Wydawnictwo SBPcena 57,00 zł

Seria: czasopismo
ISSN: 0324-8194
Waga: 0.30 kg
Czestotliwość: półrocznik


Ładowanie
Zamów Prenumeratę:

 

Spis treści

 

 • Od Redakcji | Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)

Rozprawy. badania. materiały | theses. research. materials

 • Barbara Sosińska-Kalata, Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji) [Research Domains in Contemporary Information Science] (kup w wersji online)
 • David Nicholas, The Times They Are a-Changin’ (again!): the Second, Great Digital Transition to the Mobile Space [Oto czasy nadchodzą nowe (znowu!): drugi wielki zwrot cyfrowy ku przestrzeni mobilnej] (kup w wersji online)
 • Bruno Jacobfeuerborn, Is Big Data a Paradigm Challenge to Information Science? [Czy Big Data są paradygmatycznym wyzwaniem dla nauki o informacji?] (kup w wersji online)
 • Jan Kaczmarek, Affective Conception of Information and Affect Representation in Information Systems [Afektywna koncepcja informacji i reprezentacje afektu w systemach informacyjnych] (kup w wersji online)
 • Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik, Skuteczność metod i technik badania użyteczności naukowych serwisów WWW – wnioski z testów funkcjonalnych platformy PASSIM [The Effectiveness of Methods and Techniques Used in Research on the Usability of Scientific Websites – Conclusions from the Usability Tests of the PASSIM Platform] (kup w wersji online)
 • Jadwiga Sadowska, Geografia wydawnicza książek w Polsce (1999–2010) [Book Publishing Geography in Poland (1999-2010)] (kup w wersji online)

Recenzje i omówienia | Reviews

 • Marzena Świgoń: Zarządzanie wiedzą i informacją [Knowledge and information management]. Olsztyn 2012 (Ewa Głowacka)
 • Jakob Voß: Describing Data Patterns: a general deconstruction of metadata standards. Berlin 2013 (Marcin Roszkowski)
 • Przegląd nowości wydawniczych [New publications] (Anna Stanis)

Kronika | chronicle

 • „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki” (Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r.) [„Bibliographic databases and their role in the progress of science” (Poznań, April 17–19, 2013)] (Lidia Derfert-Wolf)
 • „Społeczeństwo – informacja – innowacje i wyzwania ery cyfrowej”. XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 24–27 września 2013) [„Society – information – innovations and challenges of digital era”. Twelfth National Forum for Scientific and Technical Information (Zakopane, September 24–27, 2013] (Wiesław Babik)
 • „Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie” (Gliwice, 24–25 października 2013 r.) [„Academic libraries: infrastructure – universities – surroundings” (Gliwice, October 24–25, 2013] (Maja Wojciechowska)
 • „Klasyfikacja i wizualizacja: interfejsy do wiedzy”. Międzynarodowe Seminarium UKD (Haga, Holandia, 24–25 października 2013) [„Classification & Visualization: Interfaces to Knowledge”. International UDC Seminar (The Hague, Netherlands, October 24–25, 2013)] (Bartłomiej Włodarczyk)
 • „SWIB – 2013. Sieć Semantyczna w bibliotekach” (Hamburg, Niemcy, 25–27 listopada 2013) [„SWIB – 2013. Semantic Web in Libraries” (Hamburg, Germany, November 25–27, 2013)] (Marcin Roszkowski)

Wskazówki dla autorów | Guidelines for authors

Spis treści i abstrakty (pol/en)

 
Zobacz też
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: